Modyfikacja tworzyw termoplastycznych polimerami naturalnymi

Przedmiotem oferty są kompozyty na osnowie poliolefin lub poli(chlorku winylu) napełniane włóknem celulozowym różnego pochodzenia (np.: z makulatury z gazet, odpadów ze szlifowania płyt wiórowych, odpadów celulozy z przemysłu papierniczego lub mączki drzewnej), przeznaczone do przetwórstwa metodami wytłaczania, prasowania lub wtryskiwania.


Krótki opis procesu

Metodą wytłaczania otrzymuje się granulat kompozytu, a następnie metodą wtryskiwania wytwarza się z niego wyroby. W przypadku otrzymywania z kompozytów profili ciągłych można w procesie wytłaczania pominąć etap granulacji.


Zalety oferowanej technologii

Tworzywa termoplastyczne stosowane w kompozytach mogą być pierwotne bądź też zastąpione częściowo lub całkowicie odpowiednim surowcem odpadowym. Mogą to być odpady PVC pochodzące z odzysku miedzi z kabli lub aglomeraty poliolefinowe z folii opakowaniowej.


Aparatura

  • linia wytłaczarkowa do otrzymywania granulatów lub profili ciągłych,
  • wtryskarka o wielkości zależnej od otrzymywanego wyrobu.

Stan zaawansowania prac

Przeprowadzono próby półtechniczne. Zbadano właściwości mechaniczne przy rozciaganiu i zginaniu oraz udarność. Przeprowadzono próby odporności na starzenie w różnych warunkach użytkowania. Otrzymano kompozyty, kształtki z tych kompozytów, wyroby metodą wtryskiwania i prasowania o różnych gabarytach (m.in. doniczki).


Zdolność patentowa

Pat. pol. 194586 (2000) „Sposób wytwarzania włókien celulozowych z makulatury”.


Konkurencyjność rynku

Srebrny medal na Wystawie Brussel Eureka „The Belgian and International Trade Fair for Technological Innovation” 2009.


Rodzaj oczekiwanej współpracy

Pomoc w przeprowadzeniu prób wytłaczania i wtryskiwania w skali przemysłowej.


Kontakt

mgr Ewa Spasówka

tel. +48 22 568 24 87