Modyfikacja tworzyw termoplastycznych odpadami upraw jednorocznych

Przedmiotem badań są kompozyty, których osnowę stanowią odpady poliolefin lub poli(chlorku winylu), pochodzące z procesu odzysku miedzi z kabli, napełniane rozdrobnionymi odpadami z upraw jednorocznych (słomą: rzepakową, owsianą, jęczmienną, żytnią, pszeniczną, pszenżytnią), przetwarzane metodami wytłaczania, prasowania lub wtryskiwania.


Krótki opis procesu

Składniki kompozytu są mieszane w wytłaczarce, a następnie przetwarzane metodą wtryskiwania. W przypadku otrzymywania z kompozytów profili ciągłych można w procesie wytłaczania pominąć etap granulacji.


Zalety oferowanej technologii

Słomy z upraw jednorocznych są odpadem praktycznie biorąc niewykorzystanym (stanowią ściółkę dla zwierząt lub są spalane). Proponowane rozwiązanie umożliwi wykorzystania ich jako napełniaczy (w ilości do 50% mas.) w kompozytach z odpadami tworzyw termoplastycznych.


Aparatura

  • wytłaczarkowa linia granulacyjna,
  • wtryskarka,
  • prasa.

Stan zaawansowania prac

Skala laboratoryjna.


Zdolność patentowa

Zgłosz. pat. P-383568 (2007) „Kompozycja polichlorowinylowa z naturalnym napełniaczem”.

Zgłosz. pat. P-383567 (2007) „Poliolefinowa kompozycja z naturalnym napełniaczem”.

Zgłosz. pat. P 385117 (2008) „Biodegradowalny kompozyt polimerowy”.


Konkurencyjność rynku

Brak podobnych rozwiązań na rynku krajowym i zagranicznym.

Srebrny medal na Brussel Eureka „The Belgian and International Trade Fair for Technological Innovation” 2009.


Rodzaj oczekiwanej współpracy

Pomoc w przeprowadzeniu prób wytłaczania i wtryskiwania w skali przemysłowej.


Kontakt

mgr Ewa Spasówka

tel. +48 22 568 25 01