Kompozyty polimerowe z nanoproszkami metali do zastosowań w ekranowaniu promieniowania elektromagnetycznego

Oferowany produkt, ze względu na właściwości charakterystyczne dla metamateriałów elektromagnetycznych, jest innowacyjny w stosunku do tradycyjnie stosowanych osłon metalowych.


Krótki opis procesu

Produkcja kompozytów w skali laboratoryjnej obejmuje na pierwszym etapie otrzymanie, wg opatentowanej przez IChP technologii, proszków miedzi o wymiarach przekraczających lub nieprzekraczających 150 µm, oraz zawiesiny wytworzonych proszków w rozpuszczalnikach. Na drugim etapie metodą wytłaczania wytwarza się kompozyty polimerowe na osnowie EVA z dodatkiem nanoproszku miedzi.


Zalety oferowanej technologii

Technologia obejmuje najnowsze osiągnięcia w zakresie wytwarzania nowej jakościowo grupy materiałów, jakimi są nanonapełniacze w postaci proszków miedzi i innych metali oraz nanokompozytów polimerowych otrzymywanych z ich udziałem. Ze względu na pozyskiwanie nanoproszków ze ścieków przemysłowych technologia ma znaczenie proekologiczne. Dodatkową zaletą opatentowanej technologii jest mały koszt wytwarzania zarówno nanonapełniaczy, jak i kompozytów. W porównaniu z osłonami metalowymi tradycyjnie używanymi do redukcji zakłóceń elektromagnetycznych (EMI), polimerowe materiały kompozytowe charakteryzują się małym ciężarem właściwym, odpornością na korozję, elastycznością i łatwością przetwarzania.


Aparatura

Nanoproszki w skali laboratoryjnej wytwarza się przy użyciu dwuelektordowego układu z potencjostatem AUTOLAB GSTST30 holenderskiej firmy EcoChemie.

Do otrzymania kompozytów polimerowych z nanoproszkami stosuje się:

  • wytłaczarkę jedno- i/lub dwuślimakową,
  • elektrycznie grzany mikser pomiarowy do PLASTI-CORDER’a firmy BRABENDER,
  • prasę hydrauliczną.

Do badań wykorzystuje się aparaturę do pomiaru i oceny właściwości mechanicznych oraz dielektrycznych, a do obserwacji struktury oraz badań jakościowych składu – mikroskop SEM z EDS.


Stan zaawansowania prac

Opracowano technologię otrzymywania grupy kompozytów polimerowych, wykazujących słabe przewodnictwo prądu elektrycznego, a równocześnie charakteryzujących się bardzo dobrymi właściwościami ekranującymi promieniowanie elektromagnetyczne. Do wstępnych badań w skali laboratoryjnej wyselekcjonowano materiał o pożądanych właściwościach, który po zwiększeniu skali (do wielkolaboratoryjnej) przetestowano w firmie zajmującej się produkcją kabli (w Izraelu).


Zdolność patentowa

Zgł. pat. P-392282 (2010) “Nowe metamateriały oraz sposób ich wytwarzania”.


Konkurencyjność rynku

Technologia wykorzystuje nowoczesną, proekologiczną nowatorską nanotechnologię (powiązanie z międzynarodowym programem UE FP7). Jest tania, opiera się na recyklingu odpadów miedziowych otrzymanych ze ścieków przemysłowych, więc potencjalni jej nabywcy mogliby się starać od UE o dofinansowanie jej wdrożenia.


Rodzaj oczekiwanej współpracy

Współpraca z flash-inwestorami oraz wspólne prace naukowo-badawcze.


Kontakt

dr hab. inż. Regina Jeziórska

tel. +48 22 568 24 91