Spinalpep – nutraceutyk stanowiący połączenie peptydów i drożdży

Może być stosowany jako suplement diety oraz wspomagać terapię stwardnienia rozsianego.


Krótki opis procesu

Produkcję można prowadzić bezciśnieniowo w temperaturze ≤ 80 oC, surowiec – wieprzowy rdzeń kręgowy.


Zalety oferowanej technologii

Dzięki połączeniu drożdży z mieszaniną krótkich peptydów Spinalep może być stosowany jako produkt odżywczy lub wspomagający terapie stwardnienia rozsianego. Krótkie peptydy mogą przechodzić przez barierę jelitową do krwioobiegu i tam pełnić specyficzną rolę biologiczną. Dlatego też otrzymywanie i zastosowanie krótkich peptydów jako komponentów nutraceutyków ma ogromne potencjalne zastosowanie zarówno w żywieniu organizmów zdrowych, jak i we wspomaganiu terapeutycznym.


Aparatura

Proces produkcyjny można prowadzić w typowej aparaturze i urządzeniach wykorzystywanych w procesach enzymatycznych i fermentacyjnych.


Stan zaawansowania prac

Opracowano technologię produkcji (skala pilotowa) hydrolizatów białkowych do zastosowania jako nutraceutyk. Prowadzone są rozmowy dotyczące wdrożenia przemysłowego technologii.


Zdolność patentowa

Pat. PL 215 480 (2013) „Sposób otrzymywania preparatów peptydowych do podawania doustnego”.


Konkurencyjność na rynku

Preparat ma właściwości wspomagające terapię stwardnienia rozsianego. Technologia pozwala na otrzymywanie mieszanin peptydów z dowolnych frakcji białkowych. Doboru białek i powstających z nich peptydów można dokonywać w zależności od pożądanego efektu końcowego. Brak na rynku podobnego preparatu.


Rodzaj oczekiwanej współpracy

Współpraca przy organizacji produkcji.


Kontakt

dr inż. Katarzyna Kurzepa

tel. +48 22 568 28 49