Migdalany dialkilodimetyloamoniowe

Migdalany dialkilodimetyloamoniowe mogą występować w postaci racematu (R,S) lub w postaci izomerów optycznie czynnych (S)-(+) lub (R)-(-). Związki te zawierają rozbudowany kation amoniowy oraz anion migdalanowy działające biobójczo na mikroorganizmy. Przykładowo (R,S) migdalan benzalkoniowy jest najskuteczniejszy wobec mikroorganizmów: Micrococcus luteus, Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus aureus, Moraxella catarhalis, Enterococcus faecium, escherichia coli, Proteus vulgaris, Pseudomonas aureginosa, Serratia marcescens oraz dwóch grzybów: Candida albicans i Rhodotorula rubra.

Migdalany dialkilodimetyloamoniowe należą do grupy kationowych związków powierzchniowo czynnych, a jednocześnie wykazują właściwości elektrostatyczne.

Związki te mogą wchodzić w skład:

  • preparatów biocydowych,
  • preparatów dezynfekująco-myjących.

Migdalan didecylodimetyloamoniowy

migdalan_didecylodimetyloamoniowy

 

 

 

Migdalan domifenu

migdalan_domifenu

 

 

 

Migdalan benzalkoniowy

migdalan_didecylodimetyloamoniowy

n = 9 60%,

n = 11 40%

 

Migdalany dialkilodimetyloamoniowe to gęste woskowate związki rozpuszczalne w wodzie, metanolu, chlorku metylenu i acetonie, o temp. rozkładu > 180 oC.


Krótki opis procesu

Migdalany dialkilodimetyloamoniowe otrzymuje się w reakcji chlorku (bromku) dialkilodimetyloamoniowego z solą potasową kwasu migdałowego[lub (R)-(-) – kwasu migdałowego lub (S)-(+) – kwasu migdałowego] w środowisku wodnym w temp. 60 oC. Produkt wyodrębnia się w wyniku oddestylowania wody pod próżnią, wytrącenia i odsączenia produktu ubocznego – chlorku potasu, a następnie zatężenia przesączu. Dodatkowe suszenie produktu w podwyższonej temperaturze i pod zmniejszonym ciśnieniem ma na celu usunięcie wody.


Zalety oferowanej technologii

Technologia otrzymywania jest prosta, małoodpadowa, a surowce tanie. Środowiskiem reakcji jest woda, a produktem ubocznym – chlorek potasu.

Reakcja zachodzi z dużą wydajnością.

Technologię syntezy związków wyróżniono srebrnym medalem na wystawie Genewa PALEXPO 2010.


Aparatura

Zestaw aparatury składa się z reaktora szklanego z dolnym zaworem spustowym zaopatrzonego w szybkoobrotowe mieszadło mechaniczne, termometr oraz chłodnicę zwrotną, którą można zamienić na zestaw do destylacji oraz płaszcz grzejno-chłodzący umożliwiający podgrzewanie i chłodzenie zawartości. Wyposażenie uzupełniające stanowią:

  • termostat,
  • pompa membranowa próżniowa,
  • wyparka próżniowa (do oddestylowania wody z mieszaniny poreakcyjnej i ostatecznego suszenia produktu).

Stan zaawansowania prac

Zebrano dokumentację dotyczącą właściwości fizykochemicznych oraz opracowano metody analityczne. Nie przeprowadzono badań toksyczności ostrej.


Zdolność patentowa

pat. PL 213 547 (2012) „Nowe amoniowe ciecze jonowe, sposób ich otrzymywania oraz ich zastosowanie”.


Konkurencyjność rynku

Nowe ciecze jonowe są nowoczesnymi związkami o działaniu grzybobójczym i bakteriobójczym. Dzięki ich dużej skuteczności do uzyskania pożądanego efektu wystarczy zastosowanie w preparatach niewielkich stężeń tych związków.


Rodzaj oczekiwanej współpracy

Współpraca w przygotowaniu dokumentacji rejestracyjnej, wdrożeniu i uruchomieniu produkcji preparatu.


Kontakt

mgr inż. Anna Wiśniewska

tel. +48 22 568 21 93