Wykorzystanie surowców odpadowych do produkcji ekranów akustycznych

Przedmiotem oferty są panelowe ekrany akustyczne nowego typu do zastosowań w drogownictwie.


Krótki opis procesu

Kompozyty poliolefinowe zawierające zwulkanizowane odpady gumowe są otrzymywane przez zmieszanie składników w odpowiednim mieszalniku lub wytłaczane w formie granulatu. Kompozyty mogą być przetwarzane standardowymi metodami, takimi jak wytłaczanie, prasowanie i wtryskiwanie.


Zalety oferowanej technologii

Wykorzystanie odpadowych tworzyw polimerowych i gumy z opon samochodowych.


Aparatura

  • linia granulacyjna z wytłaczarką jednoślimakową,
  • wytłaczarka jednoślimakowa o średnicy > 60 mm stosowana w metodzie wytłaczania do formy,
  • prasa hydrauliczna,
  • wtryskarka.

Stan zaawansowania prac

Skala laboratoryjna.


Zdolność patentowa

W 60273 (1998) „Płyta dźwiękochłonna”.

Pat. pol. 201467 (2008) „Kompozycja termoplastyczna”.

Pat. pol. 201467 (2008) „Kompozycja termoplastyczna na bazie poliolefin”.

Pat. pol. 206725 (2010) „Sposób wytwarzania płyt dźwiękochłonnych do paneli ekranów tłumiących hałas”.


Konkurencyjność rynku

Brak podobnych rozwiązań na rynku krajowym. Konkurencyjność rynku w dziedzinie ekranów jest duża. Obecnie stosowane ekrany z tworzyw to przezroczyste ekrany z poli(metakrylanu metylu) lub poliwęglanu. Ekrany te są bardzo trudne do utrzymania w czystości i po kilku latach eksploatacji nie nadają się do użytku.


Rodzaj oczekiwanej współpracy

Próby otrzymania ekranów w skali produkcyjnej.


Kontakt

dr hab. inż. Regina Jeziórska

tel. +48 22 568 24 91, +48 22 568 28 93

faks +48 22 568 21 84