Modyfikacja odpadów z oprzyrządowania elektrycznego/elektronicznego

Odpady z oprzyrządowania elektrycznego/elektronicznego stanowią w dzisiejszych czasach ogromny problem. Opracowana technologia umożliwia modyfikację odpadów tych tworzyw innymi tworzywami i / lub włóknem szklanym prowadząc do otrzymania modyfikowanych odpadów WEEE o właściwościach porównywalnych z pierwotnymi.


Krótki opis procesu

Kompozyty są otrzymywane na drodze ich przetwarzania na granulat metodą wytłaczania, a następnie otrzymanie z nich wyrobów metodą wtryskiwania.


Zalety oferowanej technologii

Otrzymywanie blend (mieszanin) odpadów tworzyw z WEEE poprzez koumpandowanie z innymi tworzywami konstrukcyjnymi i/lub włóknem szklanym o właściwościach porównywalnych lub lepszych od tworzyw pierwotnych.


Aparatura

  • wytłaczarkowa linia granulacyjna,
  • wtryskarka.

Stan zaawansowania prac

Skala laboratoryjna.


Konkurencyjność rynku

Brak podobnych rozwiązań na rynku krajowym.


Rodzaj oczekiwanej współpracy

Częściowe finansowanie prac. Przeprowadzenie prób wytłaczania i wtryskiwania w skali przemysłowej.


Kontakt

dr hab. inż. Regina Jeziórska

tel. +48 22 568 24 91, +48 22 568 28 93
faks +48 22 568 21 84