Gliperol – nowe biopaliwo

Produkt stosowany bezpośrednio jako biopaliwo lub jako biokomponent do silników wysokoprężnych.


Krótki opis technologii

Gliperol otrzymuje się w reakcji transestryfikacji krzyżowej triacylogliceroli olejów roślinnych lub tłuszczów z małocząsteczkowymi estrami, np. octanem metylu, w temp. ≤ 110 oC, pod ciśnieniem normalnym, z wyjątkiem etapu odzyskiwania rozpuszczalnika, który jest prowadzony pod zmniejszonym ciśnieniem. Proces jest jednostadiowy bez konieczności odprowadzania frakcji glicerynowej jako produktu ubocznego.


Zalety oferowanej technologii

W klasycznej metodzie otrzymywania estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME), czyli transestryfikacji triacylogliceroli alkoholem metylowym, jako produkt uboczny powstaje frakcja glicerynowa, którą należy oczyścić i zagospodarować. W proponowanej technologii jako składnik biopaliwa wykorzystuje się glicerynę w postaci pochodnej estrowej.

Koszt wytworzenia nowego biopaliwa jest o 30–35% mniejszy od kosztu wytworzenia FAME, a wykorzystanie gliceryny jako składnika biopaliwa zmniejsza zagrożenie ekologiczne związane z jej oczyszczaniem i przetwarzaniem.

Podczas spalania Gliperolu w silniku powstaje mniej gazów wywołujących efekt cieplarniany (CO2, CO), a także mniej HC niż w przypadku spalania paliwa petrochemicznego lub klasycznych estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME).


Aparatura

Syntezę prowadzi się w typowej aparaturze wykonanej ze stali kwasoodpornej, stosowanej do otrzymywania estrów metylowych kwasów tłuszczowych metodą klasyczną (z niewielkimi uzupełnieniami).


Stan zaawansowania prac

Opracowano podstawy technologii otrzymywania nowego biopaliwa Gliperolu oraz wykonano wstępne badania aplikacyjne.


Zdolność patentowa

Pat. PL 197 375 (2007) „Biopaliwo do silników z zapłonem samoczynnym i sposób otrzymywania biopaliwa do silników z zapłonem samoczynnym”.

Pat. PL 205 836 (2008) „Sposób otrzymywania biopaliwa do silników z zapłonem samoczynnym”.

Zgłosz. pat. EP 1 580 255 A1 (2004) „A biofuel for compression-ignition engines and a method for preparing the biofuel”.

pat. PL 206 668 (2010) „Nowe komponenty biopaliwowe oraz sposób otrzymywania nowych komponentów biopaliwowych”.

pat. PL 217 587 (2011) „Komponent biopaliwa oraz sposób jego otrzymywania i zastosowanie”.


Konkurencyjność rynku

Na rynku brak podobnej technologii. Koszty wytwarzania FAME są na tyle duże, że ich produkcja bez dotacji finansowych jest nieopłacalna. Proponowana technologia pozwala na zmniejszenie kosztów otrzymywania biopaliwa o 30–35% w stosunku do kosztów klasycznej metody produkcji FAME oraz na uniknięcie problemów z zagospodarowaniem frakcji glicerynowej.


Rodzaj oczekiwanej współpracy

Współpraca przy opracowywaniu technologii uwzględniającej skalę, warunki surowcowe i możliwości kontrahenta.


Kontakt

tel. +48 22 568 28 48

faks +48 22 568 26 33