Technologia otrzymywania soli melaminy

Przedmiotem oferty są sole melaminy i kwasów organicznych (kwasu cyjanurowego – cyjanuran melaminy) i nieorganicznych (fosforowego – fosforan melaminy, pirofosforan melaminy, polifosforowego – polifosforan melaminy, borowego – boran melaminy).

Wymienione związki są ciałami stałymi o temperaturze rozkładu > 260 °C. Znajdują zastosowanie jako dodatki uniepalniające (antypireny) do tworzyw termoplastycznych w szczególności poliamidów.


Krótki opis procesu

Sole melaminy otrzymuje się w bezpośredniej reakcji melaminy z odpowiednim kwasem organicznym lub nieorganicznym w środowisku wodnym. Reakcje nie wymagają zastosowania katalizatora.


Zalety oferowanej technologii

Stosowane do tej pory antypireny oparte były na związkach chloru bądź bromu. Zaletą oferowanej technologii jest synteza ekologicznych bezhalogenowych antypirenów. Proces ich otrzymywania przebiega w środowisku wodnym ze 100-proc. wydajnością, bez tworzenia produktów ubocznych.


Aparatura

Reaktor wyposażony w chłodnicę zwrotną, rejestrator temperatury oraz medium grzewcze.


Stan zaawansowania prac

Synteza soli melaminy jest opracowana w skali laboratoryjnej.

Niezbędne jest uzyskanie odpowiedniego stopnia rozdrobnienia uzyskanych soli. Dopracowania wymaga również sposób wprowadzenia uzyskanych związków do tworzyw polimerowych.


Zdolność patentowa

Zgłoszenie patentowe w przygotowaniu.


Konkurencyjność rynku

Bezhalogenowe antypireny stanowią konkurencyjne rozwiązanie w stosunku do antypirenów zawierających związki chloru lub bromu.


Rodzaj oczekiwanej współpracy

Oczekuje się współpracy w zakresie zwiększenia skali syntezy soli melaminy oraz dalszych badań dotyczących aspektów aplikacyjnych uzyskanych związków.


Kontakt

dr inż. Dorota Kijowska

tel. +48 22 568 25 05