Antypireny

Technologia otrzymywania soli melaminy

Przedmiotem oferty są sole melaminy i kwasów organicznych (kwasu cyjanurowego – cyjanuran melaminy) i nieorganicznych (fosforowego – fosforan melaminy, pirofosforan melaminy, polifosforowego – polifosforan melaminy, borowego – boran melaminy).

Wymienione związki są ciałami stałymi o temperaturze rozkładu > 260 °C. Znajdują zastosowanie jako dodatki uniepalniające (antypireny) do tworzyw termoplastycznych w szczególności poliamidów.