Ocena właściwości użytkowych w warunkach laboratoryjnych i rzeczywistych

Wykonujemy badania aplikacyjne kosmetyków i produktów chemii gospodarczej, w celu potwierdzenia ich skuteczności i efektywności działania. Na wybrane oznaczenia posiadamy akredytację PCA AB113.

 1. Badanie porównawcze kosmetyków i produktów chemii gospodarczej.
 2. Badanie kosmetyków myjących i produktów chemii gospodarczej z grupy detergentów ze szczególnym uwzględnieniem właściwości drażniących:
 • oznaczenie działania drażniącego metodą Kjeldahla (liczba zeinowa).
 1. Określenie lipofilowości związku a tym samym zdolności do przenikania przez warstwę rogową naskórka (współczynnik podziału n-oktanol/woda log Po/w).
 2. Ocena właściwości użytkowych
  • Środki piorące:

– ocena działania piorącego w warunkach rzeczywistych,

– badanie zdolności piorącej, inkrustacji, spadku wytrzymałości na rozerwanie, zaszarzenia, zażółcenia, skurczu, przebarwiania, utrzymania białości, zmiękczania pranych wyrobów

  • Płynne środki do mycia naczyń:

– badanie zdolności myjącej testem IKW i zdolności emulgowania tłuszczów

  • Środki do mycia sanitariatów:

– badanie zdolności rozpuszczania kamienia wodnego

  • Mleczka i proszki czyszczące:

– badanie zdolności myjącej i uszkadzania powierzchni.

  • Wybielacze tlenowe i chlorowe:

– badanie zdolności wybielania,

– ocena stopnia uszkodzenia włókna, odbarwiania kolorów, zażółcenia.

  • Środki do płukania tkanin:

– badanie efektu zmiękczania, eliminacji elektryczności statycznej,

– zmiany białości wyrobów,

– ocena zdolności do wchłaniania wilgoci

  • Środki do mycia szyb:

– badanie zdolności usuwania brudu, suchej masy, zawartości alkoholu.

 1. Badanie biodegradacji całkowitej związków organicznych, w tym detergentów:
  • badanie biodegradacji całkowitej metodą respirometrii manometrycznej,
  • badanie biodegradacji całkowitej metodą pomiaru ubytku rozpuszczonego węgla organicznego (RWO),
  • badanie stopnia hamowania oddychania osadu czynnego,
  • oznaczenie chemicznego zużycia tlenu (ChZT),
  • oznaczenie rozpuszczonego węgla organicznego (RWO)