Ocena bezpieczeństwa kosmetyków

Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej posiada wykwalifikowaną kadrę specjalistów, przygotowanych do sporządzenia oceny bezpieczeństwa produktu kosmetycznego, zgodnie z załącznikiem I rozporządzenia 1223/2009/WE.

Bezpieczeństwo produktów kosmetycznych na rynku UE zapewnia system obejmujący szereg elementów i uczestników rynku oraz instytucji. Zgodnie z przepisami prawa ocenę wpływu na bezpieczeństwo zdrowia ludzi przygotowuje się z uwzględnieniem przepisów prawa, oceny ryzyka substancji chemicznych, dermatologii, fizjologii, toksykologii (w tym farmakologii i toksykokinetyki), chemii (w tym fizykochemii, chemii organicznej i nieorganicznej), kosmetologii, mikrobiologii, botaniki, biologii i wielu innych.

W praktyce ocena bezpieczeństwa kosmetyku składa się z szeregu czynności:

  • ocena zgodności składu produktu z przepisami prawa,
  • ocena toksykologiczna składników kosmetyku,
  • ocena ekspozycji lub inaczej narażenia,
  • ocena ryzyka dla składników kosmetyku,
  • ocena wyników badań gotowego produktu, przede wszystkim jakości mikrobiologicznej i właściwości dermatologicznych,
  • przygotowanie raportu z oceny bezpieczeństwa kosmetyku.

Artykuł 10 rozporządzenia 1223/2009/WE stanowi, że w ocenie bezpieczeństwa należy wziąć pod uwagę przeznaczenie produktu kosmetycznego oraz przewidywane narażenie ogólnoustrojowe na poszczególne składniki. Ocena wyłącznie właściwości dermatologicznych – działania drażniącego i uczulającego, czyli ocena toksyczności lokalnej jest niewystarczająca. Każdy składnik kosmetyku musi zostać oceniony pod względem jego systemowego działania toksykologicznego.

Safety Assessor przeprowadza ocenę bezpieczeństwa na podstawie informacji otrzymanych od producenta (składu produktu, specyfikacji dla poszczególnych składników i wyników badań gotowego produktu). Safety Assessor wykorzystuje także całą dostępną literaturę toksykologiczną, w tym toksykologiczne bazy danych.