Dobór bezpiecznych i funkcjonalnych składników formulacji kosmetycznych i produktów chemii gospodarczej, zgodnie z wytycznymi UE

Nieustanny rozwój przemysłu chemicznego umożliwia produkcję innowacyjnych, ekologicznych, skutecznych w działaniu surowców. Pozwala to na opracowanie coraz doskonalszych receptur kosmetyków i produktów chemii gospodarczej.

Przy projektowaniu receptur kosmetyków i produktów chemii gospodarczej

zwracamy szczególną uwagę na

bezpieczeństwo stosowania wyrobów zarówno dla ludzi jak i dla środowiska.

Rozporządzenie Kosmetyczne 1223/2009/WE reguluje aspekty dotyczące surowców kosmetycznych i wprowadza ograniczenia dotyczące niektórych substancji. Przede wszystkim szczegółowo zdefiniowane są surowce, które nie mogą znaleźć się w produktach kosmetycznych (Załącznik II i III). Substancje chemiczne podlegają ciągłej ocenie, wskutek czego dostępne listy są uaktualniane. Także rozporządzenie CLP wpływa pośrednio na branżę kosmetyczną, poprzez nakładanie obowiązku wycofywania z obrotu substancji, które otrzymały nową, niekorzystną klasyfikację. Obowiązujące w branży kosmetycznej rozporządzenia wydłużają terminy przejściowe umożliwiające producentom dostosowanie się do wymogów prawnych (m. in. zmiany receptur).