Badania fizykochemiczne

Wykonujemy szeroki zakres badań fizykochemicznych, obejmujący:

  • ocenę organoleptyczną (wygląd, barwa, zapach, konsystencja),
  • oznaczenie pH,
  • pomiar gęstości,
  • testy rozpuszczalności,
  • oznaczenie lepkości dynamicznej i kinematycznej,
  • oznaczenie właściwości pianotwórczych i trwałości piany,
  • pomiar napięcia powierzchniowego,
  • oznaczenie zdolności emulgowania tłuszczów,
  • oceną jednorodności emulsji kosmetycznych i farmaceutycznych, pomiar wielkości fazy rozproszonej,
  • testy stabilności: stabilność termiczna, mechaniczna (testy magazynowe i wirówkowe),
  • badanie zmian lepkości przyspieszonym testem starzenia,
  • testy starzeniowe prowadzone w celu np. oszacowania terminu ważności, nadania PAO (komory starzeniowe),
  • oznaczenie zawartości wody,
  • oznaczenie liczby kwasowej i zmydlania wydzielonych substancji woskowo-tłuszczowych,
  • określenie odporności na zmiany oksydacyjne,
  • oznaczenie suchej pozostałości,
  • oznaczenie ciężaru nasypowego,
  • pomiar średniej szybkości wypływu,
  • oznaczenie roztwarzalności preparatu w wodzie,
  • oraz inne badania wykonywane na zleceniem Klienta.