Usługi

Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego wykonuje:


oraz inne badania – dostosowane do potrzeb Zleceniodawcy.

Łukasiewicz – IChP posiada Laboratorium Oceny Wyrobów Rynkowych i Biodegradacji, działające w oparciu o akredytację PCA AB113.

Potwierdzamy jakość, skuteczność i bezpieczeństwo