Szkolenia i doradztwo

Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej prowadzi działalność szkoleniowo-dydaktyczną z zakresu zastosowania nowoczesnych technik badawczych oraz systemów jakości surowców i produktów finalnych. Oferuje szkolenia zamknięte – przygotowane na potrzeby indywidualnego Klienta.

 • Temat jest przygotowywany pod kątem szkolonej firmy. Wykładowca zapoznaje się wcześniej z profilem działalności firmy i na tej podstawie przygotowuje prezentację i warsztaty. Uwzględnia się w nich specyfikę zakładu, strukturę zatrudnienia, strukturę wyposażenia, funkcjonujące systemy jakości, itd. Podczas szkolenia przewiduje się czas zarezerwowany na panel dyskusyjny.
 • Szkolenia odbywają się w pełni wyposażonym laboratorium badawczym Łukasiewicz – IChP (w grupach po 10 osób) i/lub multimedialnej sali konferencyjnej Łukasiewicz – IChP lub w siedzibie Klienta.

Przykłady szkoleń:

 • Certyfikacje kosmetyków naturalnych i ekologicznych
 • Zastosowanie w kosmetyce składników pochodzenia naturalnego
 • Transport przeznaskórkowy w kosmetologii
 • Kosmetyki dla cery wrażliwej
 • Formy fizykochemiczne i formy produktu
 • Bezpieczeństwo kosmetyków
 • Wprowadzanie kosmetyków do obrotu w świetle przepisów Rozporządzenia 1223/2009
 • Aspekty prawne obrotu kosmetykami
 • Najnowsze osiągnięcia nauki w przemyśle kosmetycznym
 • Badania aparaturowe i sensoryczne