Prace B+R i projekty badawcze

Pracownicy naukowi Łukasiewicz – Instytutu Chemii Przemysłowej w Warszawie posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie niezbędne do realizacji badań podstawowych, przemysłowych (BR) i rozwojowych (PR).


Obszary współdziałania z przemysłem:

  • przygotowywanie i realizowanie projektów badawczych z wykorzystaniem środków unijnych i środków z programów regionalnych,
  • prowadzenie badań przemysłowych i rozwojowych z udziałem potencjału kadrowego i wyposażenia technicznego obydwu stron,
  • usługi podwykonawstwa w projektach BR/PR,
  • udzielanie konsultacji, sporządzanie opinii i wykonywanie opracowań w ramach poszczególnych zakresów działań,
  • oferta praktyk i staży zawodowych dla studentów,
  • współorganizowanie kursów, seminariów oraz konferencji naukowych.

Łukasiewicz – IChP posiada bogatą infrastrukturę badawczą, zaplecza laboratoryjne i analityczne, aparaturę oraz hale przemysłowe. Istnienie możliwość udostępnienia pomieszczeń laboratoryjnych, magazynowych i produkcyjnych do prowadzenia badań przemysłowych i prac rozwojowych, mających na celu przeniesienie procesów ze skali laboratoryjnej na obszar produkcji (scale-up) oraz budowy prototypów/instalacji pilotażowych w ramach projektów.