Współpraca z organizacjami międzynarodowymi

 

Łukasiewicz – IChP aktywnie współpracuje z niżej wymienionymi organizacjami międzynarodowymi:

Europejska Federacja Krajowych Izb Przemysłu Chemicznego
Europejska Federacja Klubów Katalizy
Europejska Federacja Krajowych Stowarzyszeń Laboratoriów Pomiarowych, Badawczych i Analitycznych
Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Farb i Lakierów
Europejska Komisja Gospodarcza przy ONZ

CEN

Europejski Komitet Normalizacji
Europejskie Stowarzyszenie Krajowych Organizacji Laboratoriów Chemicznych
Międzynarodowa Unia Chemii Czystej i Stosowanej
Stowarzyszenie MoDeSt (modification, degradation and stabilization of polymer)
Organizacja Współpracy Ekonomicznej i Rozwoju ONZ

GEF

Panel Ekspertów Technicznych GEF STAP
Program Ochrony Środowiska ONZ
Program Rozwoju ONZ