Strategia HR

HR EXCELLENCE IN RESEARCH

Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego dostrzega istotny wpływ realizacji założeń Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych na zapewnienie wysokiej jakości środowiska pracy oraz prowadzonych badań naukowych. Instytut rozpoczął proces implementacji zapisów Kodeksu i Karty, składając 4 maja 2015 r. deklarację poparcia dla zasad zawartych w tych dokumentach.

Po przeprowadzeniu zewnętrznej oceny przygotowanej przez Instytut Strategii HR dla Naukowców, 16 grudnia 2016 r. Komisja Europejska przekazała decyzję o przyznaniu Instytutowi Chemii Przemysłowej Logo HR Excellence in Research.

Łukasiewicz – IChP jest trzecim instytutem badawczym w Polsce, który uzyskał prawo do jego używania.

Więcej informacji na temat polskich instytucji odznaczonych logo HR Excellence in Research można znaleźć na stronie:

https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/hrs4r#show_POLAND


Declaration_Industrial_Chemistry_Research_Institute_Poland

HR_Strategy_ICRI_1

HR_STRATEGY_INTERNAL_GAP_ANALYSIS_AND_ACTION_PLAN

European_Charter_for_Researchers