Rada Instytutu

Rada Łukasiewicz – Instytutu Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego jest organem stanowiącym, inicjującym, opiniodawczym i doradczym Instytutu w zakresie jego działalności statutowej oraz w sprawach rozwoju kadry naukowej i techniczno-badawczej.

Rada Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego

Przewodniczący Rady:

prof. dr hab. inż. Władysław Wieczorek, Politechnika Warszawska

Zastępca Przewodniczącego Rady:

dr inż. Wojciech Myślecki, profesor h.c. Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Sekretarz Rady:

dr inż. Antoni Migdał, Łukasiewicz IChP

Członkowie Rady Łukasiewicz – IChP:

dr inż. Arkadiusz Majoch, Dyrektor Biura Badań i Rozwoju Nowych Technologii, PKN Orlen S.A.

dr n. farm. Małgorzata Stokrocka, Dyrektor Pionu Badań i Rozwoju, Rozwoju Biznesu i Jakości, Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne

mgr Rafał Świeżak, partner w Crido Business Consulting Sp. z o.o.

dr inż. Tomasz Zieliński, Prezes Zarządu, Polska Izba Przemysłu Chemicznego

mgr inż. Malwina Krysińska, Łukasiewicz IChP

dr Aneta Łukomska, Łukasiewicz IChP

Panel głosowania w trybie pisemnym dla członków Rady Łukasiewicz – IChP