Zespół Żywic Kondensacyjnych i Uniepalnienia Polimerów (BP-2)

Kierownik Zespołu

dr inż. Piotr Jankowski
tel. +48 568 24 63


Tematyka badawcza:

  • Badania nad ograniczaniem palności tworzyw sztucznych (polietylen, polipropylen, poliuretany, poliestry, epoksydy, polistyren i inne).
  • Synteza i modyfikacja antypirenów bezhalogenowych w tym systemy dodatków ograniczających palność typu Intumescent Flame Retardant System (IFRs), syntezy antypirenów na bazie technologii żywic epoksydowych.
  • Dobór antypirenów działających efektywnie w kompozycji z danym tworzywem.
  • Technologie otrzymywania żywic poliestrowych, żywic epoksydowych – w tym żywice o właściwościach specjalnych, ciekłe, niskotopliwe, stałe żywice epoksydowe, środki uelastyczniające do żywic epoksydowych.
  • Technologie otrzymywania kompozytów w tym nanokompozytów w oparciu o duroplasty.
  • Synteza środków pomocniczych do wybranych żywic konstrukcyjnych – w tym plastyfikatory otrzymywane z produktów ubocznych i odpadowych.
  • Technologie żywic mocznikowo, melaminowo, fenolowo – formaldehydowych – w tym pianki melaminowe oraz żywice o obniżonej emisji formaldehydu.
  • Technologie otrzymywania tworzyw poliuretanowych – nowego typu materiały izolacyjne (budownictwo modułowe), elastyczne pianki poliuretanowe.
  • Technologie wodorozcieńczalnych żywic poliestrowych.
  • Optymalizacja technologii już istniejących związanych z powyższą tematyką.