Sekcja Zaawansowanych Materiałów Polimerowych

Kierownik 

dr inż. Jarosław Przybylski
jaroslaw.przybylski@ichp.lukasiewicz.gov.pl

tel. +48 568 26 46, +48 568 26-47


Tematyka badawcza

 1. Synteza poliuretanów i silikono-uretanów sieciujących się wilgocią z powietrza,
 2. Wodne dyspersje poliuretanowe, silikono-uretanowe, akrylowo-uretanowe, silikonowo-akrylowe, akrylowo-alkidowe, zwłaszcza w zastosowaniu jako materiały powłokowe,
 3. Modyfikacja izocyjanianami asfaltów, paków węglowych i żywic węglowodorowych,
 4. Asocjacyjne zagęszczacze poliuretanowe,
 5. Badania starzeniowe i aplikacyjne klejów, powłok, kitów i kompozycji,
 6. Plastyfikatory polimeryczne do PVC,
 7. Bezrozpuszczalnikowe i wodno-dyspersyjne spoiwa do powłok sieciujących promieniowaniem UV,
 8. Silikono-uretany jako:
  • rusztowania żywych komórek,
  • stałe elektrolity polimerowe,
  • membrany do separacji mieszanin ciekłych i gazowych,
 1. Nanoproszki polimerowe jako modyfikatory udarności lakierów proszkowych i tworzyw polimerowych,
 2. Materiały powłokowe do specjalnych zastosowań np. samonaprawiające się powłoki polimeryczne, ekranujące promieniowanie elektromagnetyczne itp,
 3. Retykulowany węgiel szklisty,
 4. Polimerowe materiały eksploatacyjne stosowane w drukarkach 3D’
 5. Badania wybranych właściwości materiałów powłokowych (farb i lakierów).
 6. Synteza, optymalizacja i modyfikacja polimerów winylowych i specjalnych  w tym: , poli(chlorek winylu), poli(winylobutyral), .poli(tlenek fenylenu), poli(tlenek metylenu), poliakrylan
 7. Technologia wytwarzania suspensyjnego PVC –wszelkie aspekty, w tym zwiększanie skali procesów prowadzonych w warunkach laboratoryjnych do skali pilotowej i przemysłowej.
 8. Technologia wytwarzania nanokompozytów PVC produkowanych „in-situ” – skala laboratoryjna, pilotowa.
 9. Technologia wytwarzania poliacetali – skala wielkolaboratoryjna i przemysłowa, fizyczna modyfikacja, opracowania założeń projektowych procesu wytwarzania poliacetali w skali przemysłowej.
 10. Kopolimeryzacja kationowa trioksanu z różnymi komonomerami, dobór inicjatorów.
 11. Dobór składu i warunków przetwórstwa mieszanek PVC, w tym zawierających PVC pochodzący z recyklingu.