Sekcja Syntezy i Modyfikacji Polimerów

Kierownik 

dr inż. Piotr Jankowski
piotr.jankowski@ichp.lukasiewicz.gov.pl

tel. +48 568 24 63


Tematyka badawcza

 1. Badania nad ograniczaniem palności tworzyw sztucznych (polietylen, polipropylen, poliuretany, poliestry, epoksydy, polistyren i inne).
 2. Synteza i modyfikacja antypirenów bezhalogenowych w tym systemy dodatków ograniczających palność typu Intumescent Flame Retardant System (IFRs), syntezy antypirenów na bazie technologii żywic epoksydowych.
 3. Dobór antypirenów działających efektywnie w kompozycji z danym tworzywem.
 4. Technologie otrzymywania żywic poliestrowych, żywic epoksydowych – w tym żywice o właściwościach specjalnych, ciekłe, niskotopliwe, stałe żywice epoksydowe, środki uelastyczniające do żywic epoksydowych.
 5. Technologie otrzymywania kompozytów w tym nanokompozytów w oparciu o duroplasty.
 6. Synteza środków pomocniczych do wybranych żywic konstrukcyjnych – w tym plastyfikatory otrzymywane z produktów ubocznych i odpadowych.
 7. Technologie żywic mocznikowo, melaminowo, fenolowo – formaldehydowych – w tym pianki melaminowe oraz żywice o obniżonej emisji formaldehydu.
 8. Technologie otrzymywania tworzyw poliuretanowych – nowego typu materiały izolacyjne (budownictwo modułowe), elastyczne pianki poliuretanowe.
 9. Technologie wodorozcieńczalnych żywic poliestrowych.
 10. Optymalizacja technologii już istniejących związanych z powyższą tematyką.
 11. Nowe materiały polimerowe: modyfikacja chemiczna i fizyko-chemiczna termo- i duroplastów.
 12. Nowe materiały polimerowe: polimery funkcjonalne z dodatkiem modyfikatorów struktury lub funkcjonalizowanych hybrydowych napełniaczy naturalnych lub odpadowych.
 13. Termoplastyczne, bezrozpuszczalnikowe kleje typu hot-melt: kleje polikondensacyjne (poliamidowe, poliestrowe), kleje oparte o PP, PE, kopolimery EVA, APAO i kauczuki blokowe (SIS, SBS, SEBS) i inne, kleje stosowane w przemyśle: skórzanym, elektrotechnicznym, budowlanym meblarskim, opakowaniowym i elektronice.