Sekcja Przetwórstwa Polimerów

Kierownik 

dr hab. Regina Jeziórska
tel./faks +48 22 568 21 84, +48 22 568 24 91


Tematyka badawcza

 • Modyfikacja chemiczna tworzyw termoplastycznych metodą reaktywnego wytłaczania
 • Recykling tworzyw termoplastycznych, w tym metodą reaktywnego wytłaczania
 • Napełnianie i wzmacnianie tworzyw termoplastycznych
 • Biodegradowalne kompozyty polimerowe z zastosowaniem surowców pochodzenia naturalnego
 • Nanokompozyty polimerowe
 • Modyfikacja i przetwórstwo tworzyw konstrukcyjnych, w tym PPO
 • Badania właściwości materiałów polimerowych
 • Technologia wytwarzania i modyfikacja tworzyw polimerowych

Oferowane technologie

 • Tworzywa konstrukcyjne nowej generacji z surowców wtórnych (butelki PET)
 • Elastomery termoplastyczne z odpadów folii wielowarstwowych
 • Kompozyty drewnopodobne z odpadów folii wielowarstwowych
 • Skrobia termoplastyczna
 • Polimery biodegradowalne zawierające skrobię termoplastyczną
 • Kompozyty polimerowe z nanokrzemionką
 • Kompozyty polimerowe z odpadów poliwęglanu

Wyposażenie

 • Wtryskarka Arburg 420M Allrounder 1000-250 – wyposażona w system monitorowania procesu wtrysku Priamus oraz formy do wtryskiwania kształtek do badań mechanicznych
 • Dwuślimakowa wytłaczarka współbieżna, walcowa Berstorff ZE-25-33D – wyposażona w zespół dozowników masowych K-Tron
 • Dwuślimakowa wytłaczarka Współbieżna KraussMaffei Berstorff ZE25Ax51D-UTXi-UG – wyposażona w zestaw dozowników masowych; L/D 51
 • Dwuślimakowa wytłaczarka współbieżna, ThermoHaake PTW 16/25
 • Mieszalniki Sthepan UMC 12
 • Prasa płytowa laboratoryjna P 300 E fi rmy Collin – wyposażona w system szybkiego chłodzenia płyt prasujących, zwiększający wydajność urządzenia
 • Młynek tnący, SM100, Retsch – pojemność naczynia zbiorczego: 5 l, sita: wielkość oczka 0,25; 0,75; 1,5; 4; 8; 10; 20 mm
 • Suszarki z sitami molekularnymi Montan MD 11C oraz Somos TF 10
 • Dwuwalcarka, Schwabenthan Berlin
 • Komora klimatyczna Mytron KPK 120
 • Termowaga TGA/SDTA 851e, Mettler Toledo. Zakres temp. 25—1000°C, maks. obj. próbki – 900 µl, maks. masa próbki – 5 g
 • Kalorymetr różnicowy DSC, Zakres temp. 30—400°C
 • Apparat do badania przepuszczalności par gazów TotalPerm firmy ExtraSolution
 • Reospektrometr dynamiczny RDS II, Rheometrics Pomiar w temperaturze od -160°C do 500°C
 • Plastometr (Ceast, Włochy typ ModularMelt Flow) Sterowanie z dokł. 0,1°C w zakresie 100-400°C; obciążenie tłoka do 21,6 Kg
 • Aparat do oznaczania temperatury mięknienia Vicata/HDT CEAST HV3, Pomiar w temperaturze do 300°C
 • Maszyna wytrzymałościowa Instron 5500R Maszyna do badania wytrzymałości materiałów podczas rozciągania i zginania, wyposażona w 2 głowice pomiarowe: do 0,5 kN, 5 kN, 100 kN.
 • Twardościomierz Shore’a – pomiar twardości skala a I d
 • Twardościomierz – pomiar twardości metodą wciskanej kulki
 • Młot udarowy Zwick – zakres pomiarowy do 4 J
 • Reaktory i autoklawy laboratoryjne

Metodyka badawcza

 • Ocena statycznych właściwości mechanicznych przy rozciąganiu i zginaniu – normy PN-EN ISO 527–2 i PN-EN ISO 178
 • Badania udarności wg Charpy’ego z karbem lub bez karbu wg normy PN-EN ISO 179−1
 • Badania udarności wg Izoda PN-EN ISO 180
 • Temperatura ugięcia pod obciążeniem (HDT) zgodnie z PN-EN ISO 75-1
 • Temperatur mięknienia wg Vicata PN-EN ISO 306
 • Twardość Shore’a skala A i D, wg PN EN – ISO 868
 • Oznaczanie twardość metodą wciskania kulki Rockwella zgodnie z normą PN EN ISO 2039
 • Masowy wskaźnik szybkości płynięcia (MFR) wg normy PN-EN ISO 1133
 • Różnicowa kalorymetria skaningowa (DSC)
 • Analiza termograwimetryczna (TGA)
 • Dynamiczno-mechaniczna analiza termiczna (DMTA)