Innowacyjne produkty opakowaniowe

Mamy przyjemność przedstawić nowopowstałą inicjatywę oferującą kompleksowe podejście do otrzymywania innowacyjnych produktów opakowaniowych.
Proponujemy Państwu opracowanie materiałów biodegradowalnych lub kompostowalnych oraz pełną gamę badań ich właściwości:

Materiały biodegradowalne

Nowoczesne materiały biodegradowalne


TEASER INFORMACYJNY TECHNOLOGII PRODUKTU
Nowoczesne materiały biodegradowalne i/lub kompostowalne dla branży opakowań

OPIS PROBLEMU: Tworzywa sztuczne charakteryzują się wieloma zaletami, do najważniejszych należą lekkość, trwałość, łatwość obróbki, wysoka odporność na czynniki środowiskowe Nie należy zapomnieć również o wadach, które z jednej strony udało nam się wyeliminować, np. w procesach wytwórczych, a z drugimi wciąż uczymy się walczyć głównie na zasadzie ponownego przetwórstwa. Wiele materiałów polimerowych po jednokrotnym użyciu trafia na składowiska, gdzie jako materiał praktycznie nieulegający rozkładowi, odporny na działanie czynników środowiskowych, może zalegać przez setki lat Ponadto takie materiały często stanowią zagrożenie dla zwierząt, zarówno lądowych, jak i morskich, co w dalszym kroku może mieć znaczący wpływ na organizmy ludzkie.

Użytkowanie i wytwarzanie tworzyw sztucznych pociąga za sobą zużywanie znacznych ilości paliw kopalnych, w związku z tym powolne wyczerpywanie światowych rezerw Dodatkowo ich produkcja powoduje emisję gazów cieplarnianych Drugim fundamentalnym problemem, z jakim boryka się obecnie cały świat, jest znaczący wzrost ilości odpadów lekkich oraz kwestie marnotrawstwa żywności poprzez szybkie psucie się produktów, wynikające ze złego przechowywania.

Mierząc się ze wszystkimi wadami tworzyw sztucznych, można stwierdzić, że stanowią one globalny problem, ale również i wyzwanie! Wyzwanie, na które rozwiązaniem powinno być dotarcie do źródła problemu Możliwe, że dzięki współpracy naukowców z przedsiębiorstwami uda się w pełni wykorzystać potencjał polimerów dla gospodarki, jednocześnie ograniczając ich negatywny wpływ na środowisko Aby jednak tak się stało, należy zmienić podejście do tych surowców i zmierzać w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ).

OFERTA: Wychodząc naprzeciw potrzebom współczesnego świata, chcielibyśmy zaproponować Państwu dopracowanie posiadanych lub opracowanie całkowicie nowych receptur materiałów biodegradowalnych lub kompostowalnych z wykorzystaniem produktów ubocznych i odpadowych z przemysłu owocowo warzywnego Innowacyjne tworzywa będą otrzymywane z naturalnych składników i dodatkowo będą się wyróżniały właściwościami przeciwdrobnoustrojowymi Składniki aktywne zawarte w opakowaniach nie tylko przedłużą termin przydatności do spożycia opakowania aktywne, ale również mogą informować o świeżości produktu w czasie rzeczywistym opakowania inteligentne.

Wytwarzanie innowacyjnych materiałów będzie możliwe w Państwa zakładzie produkcyjnym z wykorzystaniem istniejącej aparatury przy zaplanowanym wspólnie optymalnym budżecie. Nowego typu ekologiczne materiały, oprócz zdolności do biodegradacji i kompostowania, mogą być stosowane jako materiały aktywne i inteligentne które poprzez uwalnianie odpowiednich substancji do pakowanej żywności lub jej otoczenia przedłużają okres przydatności i wpływają znacząco na poprawę stanu pakowanej żywności.

OFERUJEMY: Wykonanie badań opracowanych biomateriałów w zakresie:

 • Oceny sensorycznej przekazywania smaku i zapachu
 • Wytrzymałości mechanicznej
 • Biodegradowalności w środowisku glebowym, kompostowym, wodnym
 • Ekotoksyczności (ocena wpływu rozkładu materiału na aktywność mikrobiologiczną podłoża)
 • Kompostowalności w warunkach przemysłowych lub przydomowych
 • Badania składu za pomocą metod instrumentalnych (badania spektroskopowe, termiczne, SEM z EDS).

ZALETY: 

 • Realizacja tematu wpłynie na konkurencyjność i innowacyjność Państwa zakładu produkcyjnego
 • Ponowne wprowadzenie odpadów do obiegu materiałowego wpisuje się w ideę „zero waste” i gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ)
 • Tworzenie nowych produktów wydłuży cykl życia produktów rolniczych, przez co zmniejszy się ślad węglowy
 • Zwiększenie udziału innowacyjnych produktów polskiej gospodarki na rynku międzynarodowym.

KORZYŚCI DLA ŚRODOWISKA:

 • Ekonomiczne: ponowne wprowadzenie odpadów do obiegu zgodnie z GOZ
 • Społeczne: zmniejszenie ilości opadów rolniczych, produkcja nowych produktów biodegradowalnych bez negatywnego wpływu na środowisko

KONTAKT

Piotr Jankowski
Lider Grupy Badawczej Technologii Polimerów
tel. +48 22 568 26 73
e-mail: piotr.jankowski@ichp.lukasiewicz.gov.pl

Alicja Kaszuba

Spec. ds. badań opakowań jednostkowych
tel. +48 22 842 20 11 wew. 27
e-mail: alicja.kaszuba@lit.lukasiewicz.gov.pl


Do pobrania:
Nowoczesne materiały biodegradowalne – teaser technologiczny

Materaiały biodegradowalne OFERTA