Sekcja Biomateriałów

Kierownik 

dr Katarzyna Łęczycka-Wilk
katarzyna.leczycka-wilk@ichp.lukasiewicz.gov.pl

tel. +48 568 26-73


Tematyka badawcza

  1. Projektowanie nowych biopolimerów o konkurencyjnych właściwościach przeciwbakteryjnych, przeciwgrzybiczych i przeciwutleniających
  2. Modyfikacja właściwości fizykochemicznych i użytkowych biodegradowalnych polimerów naturalnych (szczególnie chitozanu) o potencjalnym zastosowaniu w przemyśle opakowaniowym
  3. Otrzymywanie nowych plastyfikatorów materiałów polimerowych na bazie polisacharydów, w tym synteza mieszanin głęboko eutektycznych (z ang. deep eutectic solvent)
  4. Powłoki jadalne i opakowania aktywne na bazie polimerów pochodzenia naturalnego, jako konkurencja dla współczesnych materiałów opakowaniowych stosowanych w przemyśle spożywczym
  5. Badanie procesów uwalnianie składników aktywnych z matryc polimerowych
  6. Otrzymywanie i charakterystyka fizykochemiczna nowych czynników sieciujących oraz mieszanin i kompozytów polimerowych
  7. Sieciowanie chemiczne i fizyczne mieszanin polimerowych
  8. Polimeryzacja emulsyjna, suspensyjna, blokowa – otrzymywanie suspensji polimerowych i monodyspersyjnych lateksów oraz transparentnych tworzyw sztucznych
  9. Oczyszczanie i wydzielanie substancji (np. z materiału roślinnego) metodą ekstrakcyjną oraz metodą sorpcji i desorpcji na żywicach jonowych lub niejonowych
  10. Otrzymywanie ekologicznych środków grzybobójczy i bakteriobójczych oraz naturalnych nawozów

OFERTA:
Nowoczesne materiały biodegradowalne i/lub kompostowalne dla branży opakowań