Synteza cieczy jonowych

Tematyka badawcza

Opracowanie metod syntezy i metod analitycznych czwartorzędowych soli amoniowych – cieczy jonowych,

    • Zastosowanie cieczy jonowych jako katalizatorów w wybranych reakcjach chemicznych,
    • Synteza amoniowych cieczy jonowych z anionem organicznym (mleczanowym, migdalanowym, sacharynianowym, acesulfamianowym, prolinianowym), nowoczesnych związków wykazujących działanie bakteriobójcze i grzybobójcze,
    • Synteza cieczy jonowych do odsiarczania paliw,
    • Synteza cieczy jonowych do ekstrakcji bio-butanolu z fazy wodnej.

Kontakt

dr inż. Anna Wiśniewska
tel. +48 22 568 21 93