Rozdzielanie mieszanin azeotropowych

Tematyka badawcza

Rozdzielanie mieszanin azeotropowych za pomocą cieczy jonowych:

 • badanie współczynników aktywności w rozcieńczeniu nieskończenie wielkim,
 • wyznaczanie selektywności i wydajności rozdziału np. etanol/heptan z wartości współczynników aktywności,
 • badanie podstawowych właściwości termodynamicznych cieczy jonowych, temperatury i entalpii topnienia, temperatury zeszklenia, lepkości, gęstości, napięcia powierzchniowego,
 • badanie równowag fazowych w układach dwuskładnikowych i trójskładnikowych z cieczami jonowymi,
 • wyznaczanie selektywności i wydajności rozdziału z pomiarów równowag fazowych w układach trójskładnikowych, takich jak {ciecz jonowa + etanol + heptan}.

Rozdzielanie mieszanin blisko wrzących w petrochemii:

 • badanie współczynników aktywności w rozcieńczeniu nieskończenie wielkim,
 • wyznaczanie selektywności i wydajności rozdziału np. etylobenzen/styren, heksan/heksen z wartości współczynników aktywności,
 • badanie podstawowych właściwości termodynamicznych cieczy jonowych, temperatury i entalpii topnienia, temperatury zeszklenia, lepkości, gęstości, napięcia powierzchniowego,
 • badanie równowag fazowych w układach dwuskładnikowych i trójskładnikowych z cieczami jonowymi,
 • wyznaczanie selektywności i wydajności rozdziału z pomiarów równowag fazowych w układach trójskładnikowych {ciecz jonowa + etylobenzen + styren} lub {ciecz jonowa + heksan + heksen}.

Doświadczenie

 • propozycje nowych technologii z użyciem cieczy jonowych,
 • dobór bezpiecznych i funkcjonalnych ekstrahentów,
 • opracowanie metody odzysku ekstrahenta i czyszczenia produktów finalnych.
 1. Domańska U., Wiśniewska A., Dąbrowski Z., Karpińska M., Separation of binary mixtures based on limiting activity coefficients data using specific ammonium-basedionic liquid and modelling of thermodynamic functions, Fluid Phase Equilib. 2018, 460,155-161.
 2. Domańska U., Wiśniewska A. Dąbrowski Z., Więckowski M., Separation of heptane/ethanol with ionicliquids. Ternary LLE data, J. Mol. Liquids, 2018, 255, 504-512.
 3. Domańska U., Wlazło M., Karpińska M., Zawadzki M., Separation of binarymixtures hexane/hex-1-ene. cyclohexane/cyclohexene and ethylbenzene/styrene based on limiting activity coefficients, J. Chem Thermodyn. 2017, 110, 227-236.
 4. Karpińska M., Wlazło M., Domańska U., Investigationon the ethylbenzene/styrene separation efficiency with ionic liquids in liquid-liquid extraction, Chem. Eng. Res. Des. 2017, 128, 214-220.
 5. Karpińska M., Wlazło M., Zawadzki M., Domańska U., Liquid-liquid separation of hexane/hex-1-ene and cyclohexane/cyclohexene by dicyanamide-based ionic liquids, J. Chem. Thermodyn, 2018, 116, 299-308.

Kontakt

prof. dr hab. Inż. Urszula Domańska-Żelazna

tel. +48 22 568 20 63, +48 568 21 93, +48 568 20 36