Procesy wysokociśnieniowe

Tematyka badawcza

  • Zastosowanie rozpuszczalników w stanie nadkrytycznym w otrzymywaniu tworzyw sztucznych i modyfikowaniu ich właściwości
  • Ekstrakcja nadkrytyczna substancji naturalnych z materiału pochodzenia roślinnego i zwierzęcego z możliwością jednoczesnego frakcjonowania
  • Reakcje amoniaku w warunkach nadkrytycznych
  • Procesy uwodorniania np.:
  • uwodornianie olejów roślinnych w obecności nadkrytycznego rozpuszczalnika
  • uwodornienie alfa-metylostyrenu do kumenu
  • uwodornienie smół fenolowych
  • Ciśnieniowe procesy alkilacji węglowodorów aromatycznych olefinami (np. benzenuetylenem, toluenu lub naftalenu propylenem) w obecności stałych katalizatorów zeolitowych, ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska selektywności kształtu.

Doświadczenie

  • Ciśnieniowe procesy alkilacji prowadzone (bez rozpuszczalników) na stałym złożu katalizatora, zarówno w skali laboratoryjnej jak i wielkolaboratoryjnej
  • Inne procesy ciśnieniowe jak uwodornienie, izomeryzacja, dysproporcjonacja, transalkilacja itp., prowadzone na stałym złożu katalizatora
  • Wysokotemperaturowa ekstrakcja nadkrytyczna węgli brunatnych, smoły koksowniczej, drewna i innych surowców zawierających celulozę.
  • Wydzielanie składników surowców naturalnych metodą ekstrakcji nadkrytycznej.
  • Oczyszczanie polimerów metodą ekstrakcji nadkrytycznej.
  • Oczyszczanie ścieków przemysłowych z zastosowaniem rozpuszczalników nadkrytycznych.

Metodyka i wyposażenie badawcze

  • ciśnieniowy, mikrolaboratoryjny układ badawczy pozwalający na testowanie małych ilości katalizatora (1-10 ml) np. w reakcji alkilacji węglowodorów aromatycznych olefinami. Układ umożliwia badania alkilacji substancji o wysokiej temperaturze topnienia (np. naftalenu) bez użycia rozpuszczalników,
  • ciśnieniowe układy badawcze pozwalające na testowanie reakcji np. alkilacji, uwodornienia w skali ok. 1 dm3złoża katalizatora,
  • aparatura periodyczna o pojemności od 0,1 do 10 dm3, do ekstrakcji w układzie ciało stałe-gaz nadkrytyczny w zakresie temperatury od -10 do 150 oC i pod ciśnieniem do 300 bar,
  • aparatura do ekstrakcji ciągłej w układzie ciecz lub zawiesina-gaz nadkrytyczny w zakresie wartości temperatury od 25 do 300 oC i ciśnienia do 300 bar, o wydajności do 20 kg/h cieczy,
  • aparatura periodyczna i ciągła do badania reakcji w stanie nadkrytycznym w zakresie wartości temperatur od 25 do 300 oC i pod ciśnieniami do 250 bar,
  • aparatura do 3-stopniowego frakcjonowanego wydzielania ekstraktów z gazów nadkrytycznych w zakresie wartości temperatury od -10 do 150 oC i pod ciśnieniami do 300 bar.

Wykonujemy (na zlecenie) badania w zakresie ekstrakcji nadkrytycznej i zastosowania rozpuszczalników nadkrytycznych.

Kontakt

dr hab. inż. Robert Brzozowski
tel. +48 22 568 20 20