Procesy wielkiej syntezy organicznej

Tematyka badawcza

  • Modyfikacje technologii kaprolaktamu, na którą składają się następujące procesy i operacje:
  • Katalityczne uwodornianie benzenu do cykloheksanu,
  • Utlenianie cykloheksanu w fazie ciekłej do cykloheksanolu i cykloheksanonu,
  • Wyodrębnianie cykloheksanonu i cykloheksanolu,
  • Katalityczne odwodornianie cykloheksanolu do cykloheksanonu,
  • Oksymacja cykloheksanonu roztworem siarczanu hydroksyloaminy, otrzymywanym metodą katalitycznego uwodorniania tlenku azotu w środowisku kwasu siarkowego,
  • Przegrupowanie oksymu cykloheksanonu do kaprolaktamu,
  • Wyodrębnianie i oczyszczanie kaprolaktamu
  • Badania nad otrzymywaniem cykloheksanolu z wykorzystaniem metody częściowego uwodornienia benzenu do cykloheksenu
  • Otrzymywanie kwasu adypinowego poprzez utlenianie cykloheksanolu kwasem azotowym
  • Synteza ortofenylofenolu z cykloheksanonu

Doświadczenie

Zespół posiada doświadczenie w realizacji takich procesów, jak: uwodornianie i utlenianie związków organicznych w fazie ciekłej, rozdzielanie i oczyszczanie złożonych mieszanin związków organicznych, odwodornianie alkoholi do ketonów, niszczenie niewielkich ilości związków organicznych zawartych w gazach inertnych. Członkowie zespołu mają duże doświadczenie w pracach obliczeniowo-projektowych oraz we wdrażaniu wyników badań i rozruchu wytwórni przemysłowych.

Kontakt

mgr inż. Michał Zylbersztejn

tel. +48 22 568 25 54