Proces odsiarczania paliw

Tematyka badawcza

Ekstrakcja związków siarki i azotu z paliw płynnych

 • badanie współczynników aktywności w rozcieńczeniu nieskończenie wielkim,
 • wyznaczanie selektywności i wydajności rozdziału np. tiofen/heptan, pirydyna/heptan z wartości współczynników aktywności,
 • badanie podstawowych właściwości termodynamicznych cieczy jonowych, temperatury i entalpii topnienia, temperatury zeszklenia, lepkości, gęstości, napięcia powierzchniowego,
 • badanie równowag fazowych w układach dwuskładnikowych i trójskładnikowych z cieczami jonowymi,
 • wyznaczanie selektywności i wydajności rozdziału z pomiarów równowag fazowych w układach trójskładnikowych {ciecz jonowa + tiofen lub benzotiofen + heptan} lub {ciecz jonowa + pirydyna + heptan}.

Doświadczenie

 • propozycje nowych technologii z użyciem cieczy jonowych,
 • dobór bezpiecznych i funkcjonalnych ekstrahentów,
 • opracowanie metody odzysku ekstrahenta i czyszczenia produktów finalnych.
 1. Domańska U., Redhi G. G., Marciniak A., Activity coefficients at infinite dilution measurements for organic solutes and waterin the ionic liquid 1-butyl-1- methylpyrrolidinium trifluoromethane sulfonate using GLC, Fluid Phase Equilib., 2009, 278, 97-102.
 2. Domańska U., Królikowski M., Ślesińska K., Phase equilibria study of the binary system (ionic liquid + thiophene): desulfurizationprocess, J. Chem. Thermodyn.2009, 41, 1303-1311.
 3. Domańska U., Walczak K., Królikowski M., Extraction desulfurization process of fuels withionic liquids, J. Chem. Thermodyn.2014, 77, 40-45.
 4. Domańska U., Wlazło M., Efect of the cation and anion of the ionic liquid on desulfurization of model fuels, Fuel2014,134, 114-125.
 5. Domańska U., Walczak K., Ternary liquid-liquid equilibriafor mixtures of { ionic liquid + thiophene or benzothiophene + heptane} at T= 308.15 K, J. Solution Chem. 2015, 44, 382-394.

Kontakt

prof. dr hab. Inż. Urszula Domańska-Żelazna

tel. +48 22 56820 63, +48 22 568 21 93, +48 22 568 20 36