Oferta badawczo-projektowa

 1. Prowadzenie badań laboratoryjnych, aplikacyjnych oraz prac projektowych w zakresie:
 • wykorzystania operacji destylacji oraz rektyfikacji do oczyszczania substancji oraz dzielenia strumieni technologicznych; modelowania pracy układów ciągłych i periodycznych ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk azeotropowych;
 • komputerowego wspomagania projektowania instalacji przemysłowych, zwłaszcza projektowania kolumn rektyfikacyjnych oraz aparatów wymiany ciepła przy pomocy programów symulacyjnych pakietu ChemCAD;
 • projektowania i optymalizacji procesów destylacyjnych, w tym destylacji ekstrakcyjnej i absorpcyjnych;
 • wykorzystania operacji krystalizacji ze stopu (z masy) do oczyszczania substancji chemicznych,
 • stopniowego skraplania gazów procesowych;
 • rozdestylowania frakcji organicznych, w tym olejowych z depolimeryzacji tworzyw sztucznych, zgodnie z wymaganiami Klienta.

Kontakt

mgr inż. Marek Plesnar,
tel. +48 22 568 21 19, e-mail: marek.plesnar@ichp.lukasiewicz.gov.pl

mgr inż. Justyna Wójtowicz-Rutkowska,
tel. +48 22 568 25 26, e-mail: justyna.wojtowicz@ichp.lukasiewicz.gov.pl


 1. Prowadzenie badań laboratoryjnych, wielkolaboratoryjnych i w skali pilotowej nad zastosowaniem różnych technik membranowych w procesach oczyszczania i rozdzielania ciekłych i gazowych strumieni procesowych, a w szczególności:
 • opracowywanie nowych i modernizacja istniejących procesów produkcyjnych poprzez wprowadzanie hybrydowych rozwiązań wiążących ze sobą procesy membranowe z klasycznymi technikami oczyszczania i rozdzielania ciekłych strumieni procesowych;
 • wprowadzanie technik membranowych w procesach utylizacji ścieków przemysłowych ze szczególnym uwzględnianiem recyklingu wody i składników (np. glikole, gliceryna czy wartościowe metale) wydzielanych z przerabianych strumieni;
 • użycia technik membranowych do rozdziału gazów, w tym wydzielania CO2 ze spalin elektrowni – badania realizowane na własnym, unikalnym stanowisku wielkolaboratoryjnym;
 • badania w skali laboratoryjnej i pilotowej procesu perwaporacji, w zastosowaniu do rozdziału azeotropów oraz ciekłych mieszanin wodno-organicznych.

Gwarantujemy opracowanie rozwiązania aparaturowego dostosowanego do indywidualnych potrzeb Klienta i procesu technologicznego

Kontakt

mgr inż. Katarzyna Polarczyk,
tel. +48 22 568 21 49, e-mail: katarzyna.polarczyk@ichp.lukasiewicz.gov.pl

mgr inż. Sławomir Tomzik,
tel. +48 22568 21 49, e-mail: slawomir.tomzik@ichp.lukasiewicz.gov.pl

mgr inż. Wiesław Capała,
tel. +48 22 568 20 56, e-mail: wieslaw.capala@ichp.lukasiewicz.gov.pl


 Oferta badawczo-projektowa Zakładu Syntezy i Inżynierii Chemicznej (1) 

 Oferta badawczo-projektowa Zakładu Syntezy i Inżynierii Chemicznej (2)