Bioprocesy w technologii chemicznej

Tematyka badawcza

Ekstrakcja bio-butanolu z fazy wodnej:

 • badanie współczynników aktywności w rozcieńczeniu nieskończenie wielkim,
 • wyznaczanie selektywności i wydajności rozdziału butanol/woda z wartości współczynników aktywności,
 • badanie podstawowych właściwości termodynamicznych cieczy jonowych, temperatury i entalpii topnienia, temperatury zeszklenia, lepkości, gęstości, napięcia powierzchniowego,
 • badanie równowag fazowych w układach dwuskładnikowych i trójskładnikowych z cieczami jonowymi,
 • wyznaczanie selektywności i wydajności rozdziału z pomiarów równowag fazowych w układach trójskładnikowych {ciecz jonowa + butanol + woda}.

Ekstrakcja bio-2-fenyloetanolu (olejku różanego) z fazy wodnej:

 • badanie podstawowych właściwości termodynamicznych nowych cieczy jonowych, temperatury i entalpii topnienia, temperatury zeszklenia, lepkości, gęstości, napięcia powierzchniowego,
 • badanie równowag fazowych w układach dwuskładnikowych i trójskładnikowych z cieczami jonowymi,
 • wyznaczanie selektywności i wydajności rozdziału z pomiarów równowag fazowych w układach trójskładnikowych {ciecz jonowa + 2-fenyloetanol + woda}.

Doświadczenie

 • propozycje nowych technologii z użyciem cieczy jonowych,
 • dobór bezpiecznych i funkcjonalnych ekstrahentów do różnych technologii,
 • opracowanie metody odzysku ekstrahenta i czyszczenia produktów finalnych,
 • wytwarzanie produktów w skali laboratoryjneji ¼-technicznej.

1. Domańska U., Wlazło M., Paduszyński K., Extraction butan-1-ol from aqueous solution using ionic liquids:an effect of cation revealed by experiments and thermodynamic models, Sep. Pur. Techn. 2018, 196, 71-81.

2. Okuniewska P., Domańska U., Więckowski J., Mierzejewska J., Recovery of 2-phenylethanol from aqueous solutionsof biosynthesis using ionic liquids, Sep. Pur. Techn. 2017, 188, 530-538.


Kontakt
prof. dr hab. Inż. Urszula Domańska-Żelazna
tel. +48 22568 20 63, +48 22 568 21 93, +48 22 568 20 36