Analiza związków organicznych

Tematyka badawcza

 • Analiza czystości związków organicznych i peptydów metodą HPLC z detekcją UV i fluorescencją,
 • Oznaczanie gęstości i lepkości dynamicznej,
 • Oznaczanie zawartości wody metodą kulometryczną za pomocą aparatu Karla Fischera.

Wyposażenie badawcze

 • Chromatograf HPLC LaChrom firmy Merck-Hitachi, wyposażony w detektor UV-VIS typ L-7400, pompa wraz z czterorozpuszczalnikowym systemem gradientowym typ L-7100. Dodatkowo aparat wyposażony jest w detektor Corona Aerosol Detector (CAD),
 • Chromatograf HPLC, SPD-6AV, wyposażony w detektor spektrofotometryczny UV-VIS firmy Shimadzu, integrator firmy typ D-7500 firmy Merck Hitachi oraz kolumnę chiralną CHIRALCEL OD-H,
 • Densymetr Anton Paar GmbH 4500 (Graz, Austria),
 • Reometr Anton Paar GmbH AMVn (Graz, Austria),
 • Kulometr, Karl Fischer DL 39, firmy Mettler Toledo,
 • Wyparka próżniowa R-215 firmy Büchi, zaopatrzona w pompę próżniową V-710 i urządzenie pomiarowe V-850,
 • Wyparka próżniowa R-215 firmy Büchi, zaopatrzona w pompę próżniową V-700 i urządzenie pomiarowe V-850,
 • Ultratermostat Julabo BC6.

Kontakt

prof. dr hab. Inż. Urszula Domańska-Żelazna

tel. +48 22568 20 63, +48 22 568 21 93, +48 22 568 20 36