Analiza identyfikacyjna związków organicznych

Tematyka badawcza

  • Identyfikacja związków organicznych, polimerów, tworzyw sztucznych, farb, klejów, spoiw itp. metodami spektrofotometrycznymi i chromatograficznymi
  • Oznaczanie średnich ciężarów cząsteczkowych i rozrzutu średnich ciężarów cząsteczkowych polimerów metodą chromatografii żelowej (GPC)
  • Badania analityczne związków organicznych metodami spektrofotometrii absorpcyjnej FTIR i UV-VIS
  • Badania utwardzania i sieciowania związków wielkocząsteczkowych metodą FTIR; (oznaczanie grup funkcyjnych)
  • Badanie migracji śladowych ilości substancji z wyrobów wykonanych z tworzyw polimerowych metodami spektrofotometrycznymi i chromatograficznymi
  • Kontrola czystości surowców chemicznych oraz procesów technologicznych
  • Analiza składu (identyfikacja lotnych składników) mieszanin związków organicznych metodami GC/MS

Doświadczenie

  • Ekspertyzy analityczne polimerów, tworzy sztucznych, klejów i dodatków
  • Ekspertyzy na zlecenia organów administracji państwowej i towarzystw ubezpieczeniowych
  • Ekspertyzy związków polimerowych w próbkach historycznych
  • Badania identyfikacyjne otulin kabli

Metodyka i wyposażenie badawcze

  • Spektrofotometr Spectrum 2000 firmy Perkin Elmer
  • Spektrofotometr UV/VIS firmyJasco
  • Chromatograf GPC z detektorem RID/UV firmy Shimadzu

Kontakt

dr inż. Joanna Sołtysiak

tel. +48 22 568 25 17