Osiagnięcia

Wybrane licencje sprzedane za granicę:

(współwłaścicielami procesów są Zakłady Azotowe w Tarnowie Mościcach SA oraz Zakłady Azotowe „Puławy” SA.)

 • 1991: GUJARAT STATE FERTILIZERS COMPANY, Indie, (w kooperacji z CORA/ENCO Egnineering A.G., Szwajcaria), cykloheksanon z benzenu 45000 t/rok
 • 1995: AZOT-Grodno, Białoruś, otrzymywanie mieszaniny cykloheksanon-cykloheksanol z cykloheksanu 50000 t/rok
 • 1997: PROQUIMED, Hiszpania, intensyfikacja instalacji utleniania cykloheksanu, 60000 t/rok
 • 1997: GUJARAT STATE FERTILIZERS COMPANY, Indie (obecnie GUJARAT STATE FERTILIZERS & CHEMICALS LIMITED), intensyfikacja instalacji cykloheksanonu, 45000 t/rok, (w kooperacji z ENCO Egnineering A.G., Szwajcaria)
 • 2009: Gujarat State Fertilizers % Chemicals Limited – modernizacja instalacji destylacji cykloheksanolu (w kooperacji z ENCO Eng. AG, Szwajcaria)


Doświadczenie i osiągnięcia:

 • Uruchomienie, a następnie modernizacja węzła oczyszczania ścieków z wytwórni fenolu i acetonu w PKN ORLEN Płock (skala 15 000 t ścieków na rok),
 • Opracowanie i wdrożenie technologii odzysku glikoli ze ścieków z wytwórni glikolu etylenowego w PKN ORLEN Płock,
 • Opracowanie i sprzedaż licencji na technologię odzysku glikolu z przepracowanych płynów chłodniczych i innych odpadów przemysłowych,
 • Opracowanie i wdrożenie metody odzysku cynku ze ścieków galwanicznych w kombinacie MITTAL STEEL POLAND Kraków,
 • Uruchomienie węzła rafinacji węglowodorów aromatycznych na katalizatorze glinokrzemianowym w PKN ORLEN Płock,
 • Modernizacja instalacji destylacji fenolu i acetonu w PKN ORLEN Płock,
 • Projekt bazowy modernizacji oraz rozruch węzła oczyszczania ścieków z Wytwórni Fenolu i Acetonu,
 • Projekt bazowy oraz rozruch instalacji utylizacji frakcji węglowodorowej z Wytwórni Fenolu i Acetonu,
 • Prace badawcze, projekt oraz uruchomienie węzła do rozdziału izomerów dwunitrotoluenu metodą krystalizacji ze stopu (NITRO CHEM Bydgoszcz),
 • Stworzenie komputerowego, sieciowego banku danych fizykochemicznych dostępnego dla pracowników IChP w sieci intranet