Badania biodegradacji całkowitej związków organicznych, w tym detergentów

  • Badania biodegradacji całkowitej metodą respirometrii manometrycznej
  • Badania biodegradacji całkowitej metodą pomiaru ubytku rozpuszczonego węgla organicznego (RWO)
  • Oznaczanie chemicznego zużycia tlenu (ChZT)
  • Oznaczanie rozpuszczonego węgla organicznego (RWO)

Badania wykonywane metodami wg Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 440/2008 z 30 maja 2008 r., OECD 301 oraz norm PN-EN ISO 9408:2005, PN-EN ISO 7827:2013-06, PN-ISO 6060:2006 i ISO 8245:1999(E).
Laboratorium jest notyfikowane w krajach Unii Europejskiej w zakresie badania biodegradacji detergentów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 648/2004 WE nr 648/2004 z 31 marca 2004 r. w sprawie detergentów (Official Journal of The European Union 2009/C39/05).

Wyposażenie badawcze

  1. Respirometr zamknięty Sapromat E, Labortechnik H+P
  2. Automatyczny analizator węgla TOC-5050, Shimadzu
  3. Wstrząsarki Big&Bigger Bill, Brunswick, USA
  4. Wyposażenie do oznaczania ChZT metodą miareczkową

Kontakt

inż. Renata Dudek
tel. +48 22 568 22 94

tel./faks +48 22 568 20 49