Zaawansowane materiały funkcjonalne – wyroby medyczne, suplementy diety, farmaceutyki, nutraceutyki

Tematyka badawcza

 • Komponenty farmaceutyczne,
 • Wyroby medyczne: maści, kremy, żele,
 • Suplementy diety, żywność funkcjonalna, nutraceutyki
 • ekstrakty roślinne i hydrolizaty białkowe o działaniu:
  • antyoksydacyjnym
  • odżywczym, wzmacniającym
  • przeciwzapalnym
  • uszczelniającym naczynia krwionośne
  • przeciwdrobnoustrojowym
  • autoimmunologicznym
  • obniżającym ciśnienie krwi

Oferta badawczo-wdrożeniowa

 • Opracowanie receptur i technologii wytwarzania
 • Analiza surowców kosmetycznych i produktów chemii gospodarczej z wykorzystaniem technik spektroskopowych i chromatograficznych
 • Przeprowadzenie niezbędnych badań do wprowadzenia produktu na rynek
 • Przygotowanie dokumentacji technologicznej i produktowej
 • Pomoc w doborze opakowania, przeprowadzenie testów kompatybilności masy z opakowaniem
 • Wsparcie w procesie produkcji

Doświadczenie

 • Receptury i technologie wytwarzania poszczególnych grup produktów
 • Dobór bezpiecznych i funkcjonalnych składników do poszczególnych formulacji
 • Zastosowanie w recepturach związków pochodzenia naturalnego
 • Opracowanie różnorodnych form farmaceutycznych
 • Kształtowanie formy fizykochemicznej i formy produktu
 • Kształtowanie formy w roztworach surfaktantów i finalnych produktach determinujących ich funkcjonalność (np. micele, liposomy, liotropowe ciekłe kryształy, kompleksy surfaktantów z polimerami, mikro- i nanoemulsje)
 • Metody kompleksowej oceny surowców i produktów finalnych
 • Wytwarzanie produktów w skali laboratoryjnej i ¼-technicznej

Metodyka i wyposażenie badawcze

 • właściwości reologiczne – lepkościomierz, piknometr
 • oznaczanie pH
 • testy stabilności (wahadłowy, półkowy, magazynowy)
 • testy kompatybilności masy z opakowaniem
 • identyfikacja chromatograficzna wybranych substancji aktywnych
 • chromatograf analityczny HPLC Merck-Hitachi wyposażony w detektor UV-VIS
 • chromatograf preparatywny HPLC Shimadzu wyposażony w detektor UV-VIS
 • chromatograf gazowy Hewlett-Packard z detektorem FID
 • chromatograf gazowy Agilent Technologies z detektorem FID i TCD
 • urządzenia próżniowe z homogenizatorem do wytwarzania mas farmaceutycznych
 • pojemności 5 litrów, model FRYMA- UME-6 firmy FRYMA Machinen
 • pojemności 1 litr, model LR-A 1000 IKA – Labor Reaktor firmy IKA Labortechnik
 • homogenizator przepływowy – IKA Labor Pilot 2000/4, przystosowane do układu ciecz –ciecz oraz ciało stałe – ciecz

Kontakt

dr inż. Jolanta Janiszewska

tel.+48 22 568 22 81, +48 22 568 28 49

dr inż. Katarzyna Kurzepa

tel.+48 22 568 28 49, +48 22 568 21 69