Wykorzystanie bioprocesów w technologii chemicznej

Tematyka badawcza

 • Otrzymywanie substancji biologicznie czynnych z wykorzystaniem procesów enzymatycznych oraz na drodze fermentacji
 • Innowacje produktowe z wykorzystaniem peptydów (naturalnych i syntetycznych), hydrolizatów białkowych (roślinnych, zwierzęcych i odzwierzęcych) oraz ekstraktów roślinnych (olejowych, wodnych, rozpuszczalnikowych)
 • Wydzielenia metodami bioekstrakcyjnymi i/lub skojarzonymi substancji o aktywności biologicznej z materiału naturalnego
 • Opracowanie formy fizykochemicznej i formy produktu zapewniających optymalną biodystrybucję substancji o aktywności biologicznej w produktach kosmetycznych, farmaceutycznych i para-farmaceutycznych

Doświadczenie

 • Prowadzenie procesów chemicznych z wykorzystaniem technik biotechnologicznych
 • Otrzymywanie substancji aktywnych biologicznie metodami ekstrakcyjnymi, enzymatycznymi, chemicznymi oraz na drodze fermentacji
 • Rozdział i oczyszczanie związków biologicznie czynnych metodami chromatogaficznymi
 • Znajomość zagadnień z zakresu metod identyfikacji związków organicznych (analizy chemiczne iinstrumentalne – NMR, ESI i EI MS)

Metodyka i wyposażenie badawcze

 • Pełne wyposażenie laboratorium biochemicznego i mikrobiologicznego
 • Chromatografia adsorpcyjna i sączenia molekularnego
 • Oznaczanie zawartości azotu sumarycznego metodą Kjeldahla (Kjeltec-System – Tecator8100)
 • HPLC preparatywne LC-6A firmy Shimadzu z detektorem UV-VIS
 • HPLC analityczne Merck-Hitachi z detektorem UV-VIS
 • Chromatograf gazowy Hewlett-Packard z detektorem FID oraz Agilent Technologies z detektorem FID i TCD

Kontakt

dr inż. Jolanta Janiszewska
tel. +48 568 22 81, +48 568 28 49

r inż. Katarzyna Kurzepa

tel. +48 22 568 28 49, +48 22 568 21 69