Substancje biologicznie czynne dla branży life science

Tematyka badawcza

 • Opracowanie bioaktywnych preparatów do zastosowań w farmacji, w wyrobach medycznych, suplementach diety oraz kosmetykach i chemii gospodarczej
 • Innowacje produktowe z wykorzystaniem:
  • ekstraktów roślinnych (olejowych, rozpuszczalnikowych, glikolowych, wodnych)
  • peptydów (naturalnych i syntetycznych)
  • hydrolizatów białkowych (roślinnych, zwierzęcych i odzwierzęcych)
  • Funkcjonalizacja ekstraktów roślinnych i pochodnych białkowych w kierunku zwiększenia przenikania i/lub biodystrubucji

Główne zagadnienia badawcze

 • Otrzymywanie ekstraktów o sprofilowanej aktywności biologicznej z materiału roślinnego
 • Ekstrakty olejowe o korzystnym składzie kwasów tłuszczowych
 • Otrzymywanie frakcji niezmydlalnej do zastosowań kosmetycznych
 • Wydzielanie substancji aktywnych z ziół, owoców i warzyw, np. kwercetyny, rutyny, sylimaryny
 • Hydroliza białek naturalnych i wydzielanie wysokobiałkowych frakcji aktywnych
 • Identyfikacja aktywności izolowanych substancji i określenie kierunku ich zastosowań

Doświadczenie

 • Prowadzenie procesów chemicznych z wykorzystaniem technik biotechnologicznych
 • Otrzymywanie substancji aktywnych biologicznie metodami ekstrakcyjnymi, enzymatycznymi, chemicznymi oraz na drodze fermentacji
 • Rozdział metodami chromatograficznymi i oczyszczanie metodą chromatografii gazowej i HPLC związków biologicznie czynnych
 • Znajomość zagadnień z zakresu metod identyfikacji związków organicznych (analizy chemiczne i instrumentalne – NMR, ESI i EI MS)

Metodyka i wyposażenie badawcze

 • Chromatografia adsorpcyjna i sączenia molekularnego
 • Oznaczanie zawartości azotu sumarycznego metodą Kjeldahla (Kjeltec-System – Tecator 8100)
 • HPLC preparatywne LC-6A firmy Shimadzu z detektorem UV
 • HPLC analityczne Merck-Hitachi z detektorem UV-VIS
 • Pełne wyposażenie laboratorium mikrobiologicznego

Kontakt

dr inż. Jolanta Janiszewska

tel.+48 22 568 22 81, 568 28 49

dr inż. Katarzyna Kurzepa

tel.+48 22 568 28 49, 568 21 69