Peptydy aktywne biologicznie – hydrolizaty białkowe, peptydy syntetyczne

Tematyka badawcza

 • Opracowywanie bioaktywnych peptydów i hydrolizatów białek do zastosowań farmaceutycznych i kosmetycznych
 • Opracowanie produktów peptydowych z materiału roślinnego, zwierzęcego i odzwierzęcego
 • Profilowanie aktywności biologicznej hydrolizatów białkowych
 • Izolowanie peptydów aktywnych biologicznie z hydrolizatów białek naturalnych
 • Wykorzystanie drożdży do otrzymywania wzbogaconych preparatów farmaceutycznych
 • Projektowanie, synteza i badania strukturalne peptydów syntetycznych np. o aktywności przeciwbakteryjnej i przeciwgrzybiczej

Doświadczenie

 • Wydzielanie i charakterystyka peptydów biologicznie czynnych ze źródeł naturalnych
 • Izolacja peptydów aktywnych biologicznie z hydrolizatów białek
 • Synteza peptydów dowolną techniką w skali mikro- i makrolaboratoryjnej
 • Rozdział i oczyszczanie metodą preparatywnej HPLC pochodnych aminokwasowych i peptydowych w skali mikrogramowej i gramowej
 • Identyfikacja i oznaczanie czystości pochodnych aminokwasowych i peptydowych metodami spektralnymi
 • Znajomość zagadnień z zakresu metod identyfikacji związków organicznych (analizy chemiczne i instrumentalne – NMR, ESI i EI MS)

Metodyka i wyposażenie badawcze

 • Chromatografia adsorpcyjna i sączenia molekularnego
 • Oznaczanie zawartości azotu sumarycznego metodą Kjeldahla (Kjeltec-System – Tecator 8100)
 • HPLC preparatywne LC-6A firmy Shimadzu z detektorem UV
 • HPLC analityczne Merck-Hitachi z detektorem UV-VIS
 • Pełne wyposażenie laboratorium mikrobiologicznego

Kontakt

dr inż. Jolanta Janiszewska

tel.+48 22 568 22 81, +48 22 568 28 49

dr inż. Katarzyna Kurzepa

tel.+48 22 568 28 49, +48 22 568 21 69