Osiągnięcia badawczo-wdrożeniowe

Doświadczenie naukowo-badawcze

 • Osiągnięcia naukowo-badawcze

  • Publikacje: 48
  • Patenty i zgłoszenia patentowe: 20
  • Nagrody i wyróżnienia: 30, w tym m. in.

  –         7 Nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

  –         Nagroda Specjalna Prezesa Urzędu Patentowego

  –         Nagroda im. dr L. Rajchmana I stopnia Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego

  –         Medal Honorowy SPWiR im. Tadeusza Sendzimira


Doświadczenie wdrożeniowe (2016-2020)

Chemia gospodarcza

 • 26 produktów skomercjalizowanych
 • 4 produkty w trakcie komercjalizacji

Kosmetyki

 • 18 produktów skomercjalizowanych
 • 22 produkty w trakcie komercjalizacji

Suplementy diety

 • 5 produktów skomercjalizowanych

Wyroby medyczne

 • 1 technologia wdrożona