Kosmetyki i produkty chemii gospodarczej

Tematyka badawcza
Kosmetyki:

 • konwencjonalne
 • kosmetyki z komponentem medycznym
 • naturalne, w tym certyfikowane
 • spersonalizowane
 • wegańskie
 • myjąco-pielęgnacyjne
 • pielęgnacyjno-ochronne
 • kosmetyki dla dzieci
 • kosmetyki dla skóry wrażliwej i skłonnej do podrażnień
 • kosmetyki dla skóry z problemami dermatologicznymi

Produkty chemii gospodarczej:

 • konwencjonalne,
 • naturalne,
 • ekologiczne,
 • wegańskie
 • uniwersalne preparaty myjące
 • płyny do ręcznego mycia naczyń
 • mleczka, pasty i proszki do czyszczenia twardych powierzchni
 • higienizujące produkty do kuchni i łazienek
 • środki do prania ręcznego i automatycznego
 • preparaty do pielęgnacji i czyszczenia mebli, dywanów, tapicerki
 • koncentraty dla mycia profesjonalnego i przemysłowego, odświeżacze powietrza
 • zaawansowane preparaty specjalistyczne do czyszczenia intensywnych zabrudzeń
 • kosmetyki samochodowe

Oferta badawczo-wdrożeniowa

 • Opracowanie receptur i technologii wytwarzania poszczególnych grup produktowych
 • Dobór bezpiecznych i funkcjonalnych składników formulacji kosmetycznych i produktów chemii gospodarczej, zgodnie z wytycznymi UE
 • Analiza surowców kosmetycznych i produktów chemii gospodarczej z wykorzystaniem technik spektroskopowych i chromatograficznych
 • Ocena właściwości użytkowych w warunkach laboratoryjnych i rzeczywistych
 • Opracowanie metodologii badań kontrolnych i metod badawczych na potrzeby kontroli jakości surowców, mas i wyrobów gotowych
 • Przeprowadzenie niezbędnych badań do wprowadzenia produktu na rynek
 • Przygotowanie dokumentacji technologicznej i produktowej
 • Wsparcie w przygotowaniu kart charakterystyki wyrobów chemii gospodarczej
 • Pomoc w doborze opakowania, przeprowadzenie testów kompatybilności masy z opakowaniem
 • Ekspertyzy pozwalające na pozycjonowanie produktu na rynku i ustalenie właściwych działań marketingowych

Doświadczenie

 • Receptury i technologie wytwarzania poszczególnych grup produktów
 • Dobór bezpiecznych i funkcjonalnych składników do poszczególnych formulacji
 • Zastosowanie w recepturach związków pochodzenia naturalnego (np. ekstrakty, hydrolizaty)
 • Kształtowanie formy w roztworach surfaktantów i finalnych produktach determinujących ich funkcjonalność (np. micele, liposomy, liotropowe ciekłe kryształy, kompleksy surfaktantów z polimerami, mikro- i nanoemulsje)
 • Metody kompleksowej oceny surowców i produktów finalnych
 • Wytwarzanie produktów w skali laboratoryjnej i ¼-technicznej

Metodyka i wyposażenie badawcze

 • właściwości reologiczne – lepkościomierz, piknometr
 • oznaczanie pH emulsji kosmetycznych
 • oznaczanie zawartości wody w emulsjach kosmetycznych metodą destylacji aezotropowej
 • oznaczanie właściwości pianotwórczych: metoda Ross-Miles’a, metoda Bickerman’a wytwarzania piany przy użyciu perforowanego krążka
 • oznaczanie zdolności emulgowania tłuszczu wg PN-C-77003
 • testy stabilności (wahadłowy, półkowy, magazynowy) kosmetyków i produktów chemii gospodarczej
 • testy kompatybilności masy z opakowaniem
 • identyfikacja chromatograficzna wybranych substancji aktywnych
 • chromatograf analityczny HPLC Merck-Hitachi wyposażony w detektor UV-VIS
 • chromatograf preparatywny HPLC Shimadzu wyposażony w detektor UV-VIS
 • chromatograf gazowy Hewlett-Packard z detektorem FID
 • chromatograf gazowy Agilent Technologies z detektorem FID i TCD
 • urządzenia próżniowe z homogenizatorem do wytwarzania kosmetyków
 • pojemności 5 litrów, model FRYMA- UME-6 firmy FRYMA Machinen
 • pojemności 1 litr, model LR-A 1000 IKA – Labor Reaktor firmy IKA Labortechnik
 • homogenizator przepływowy – IKA Labor Pilot 2000/4, przystosowane do układu ciecz –ciecz oraz ciało stałe – ciecz

Kontakt

dr inż. Jolanta Janiszewska

tel. +48 22 568 22 81, +48 22 568 28 49

dr inż.Katarzyna Kurzepa

tel.+48 22 568 28 49, +48 22 568 21 69

mgr inż. Dorota Szczęsna

tel. +48 22 568 28 48, +48 22 468 21 69