Oczyszczanie rekombinowanych białek / Downstream produkcji

Oferujemy możliwość opracowania i wykonania w skali laboratoryjnej i skali ćwierćtechnicznej metod izolacji i oczyszczania białek i peptydów wytwarzanych przez szczepy produkcyjne z uwzględnieniem warunków niezbędnych do przeniesienia na skalę przemysłową. Usługa może być realizowana z zastosowaniem różnych technik chromatograficznych: jonowymienna, hydrofobowa, sączenie molekularne, powinowactwa i inne, prowadzonych w środowisku nisko-, średnio- i wysokociśnieniowym (FPLC i HPLC) w temperaturze pokojowej lub w temperaturze chłodni.

Produkt ostateczny może być przekazany w formie roztworu bądź liofilizatu o żądanej bądź możliwej do osiągnięcia czystości.

Pracownicy posiadają wieloletnie doświadczenie w opracowywaniu, optymalizacji i przeprowadzaniu procesu oczyszczania białek rekombinowanych o zastosowaniu farmaceutycznym. Pracownia wyposażona jest w najwyższej jakości sprzęt umożliwiający oczyszczanie białka w ilości odpowiadającej przeznaczeniu do prac laboratoryjnych i skalowaniu procesu oczyszczania.

W NASZEJ OFERCIE RÓWNIEŻ JEST MOŻLIWOŚĆ WYKONANIA KOMPLEKSOWEJ USŁUGI BIOSYNTEZY I OCZYSZCZANIA REKOMBINOWANYCH BIAŁEK W SKALI LABORATORYJNEJ I SKALI ĆWIERĆTECHNICZNEJ (UPSTREAM + DOWNSTREAM PRODUKCJI).