Modelowanie molekularne

  • Modelownie molekularne białek oraz wyszukiwanie potencjalnych celów terapeutycznych (leki) oraz profilaktycznych (szczepionki) dla wybranych organizmów
  • Wysokoprzepustowe przeszukiwanie baz wirtualnych w celu identyfikacji drobnocząsteczkowych związków o właściwościach biologicznych
  • Optymalizacja obliczeniowa związków drobnocząsteczkowych w celu opracowania nowych terapeutyków
  • Optymalizacja chemiczna i biologiczna wybranych hitów
  • Poszukiwanie i projektowanie nowych antybiotyków obchodzących istniejącą oporność