Liofilizacja

Oferujemy usługę liofilizacji:

  • roztworów produktów otrzymanych biotechnologicznie, np. białek i peptydów,
  • roztworów bakterii, plazmy krwi, szczepionek, przeciwciał,
  • roztworów związków otrzymanych na drodze syntezy chemicznej,
  • ekstraktów biologicznych,
  • stałych materiałów nieorganicznych czy pochodzenia roślinnego,
  • preparatów leczniczych w fazie badawczo-rozwojowej.

 

Oferujemy także możliwość rozwoju procesu liofilizacji dla różnych produktów, optymalizację istniejących procesów, jak również możliwość opracowania formy leku dla preparatu leczniczego w postaci liofilizatu.