Klonowanie fragmentów DNA i konstrukcja prokariotycznych szczepów produkcyjnych

Oferujemy opracowanie starterów na podstawie dostarczonych sekwencji pożądanego insertu DNA lub materiału biologicznego, reakcje amplifikacji pożądanego fragmentu DNA, wszystkie konieczne etapy oczyszczania DNA oraz wprowadzenie do wektora ekspresyjnego.

Konstrukty genetyczne mogą być tworzone w oparciu o komercyjnie dostępne wektory, a także na bazie własnych prokariotycznych systemów ekspresyjnych do zastosowania przemysłowego.