Inżynieria genetyczna

 

 

  • Sekwencjonowanie DNA metodą Sangera (ABI Genetic Analyzer 3130)
  • Genetyczna identyfikacja drobnoustrojów za pomocą systemu Microseq 16SrRNA
  • Badanie polimorfizmu krótkich powtórzeń tandemowych STR – analiza ojcostwa
  • Opracowanie ścieżek syntetycznych produktów biologicznych na podstawie analizy biologii systemowej organizmu