Hodowla mikroorganizmów / Upstream produkcji

W naszej ofercie znajduje się możliwość wykonania hodowli ciągłej, okresowej lub okresowej z zasilaniem bakterii w skali 2-21 L (ze szczególnym uwzględnieniem hodowli bakterii szczepu E.coli), co odpowiada skali laboratoryjnej i skali ćwierćtechnicznej.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w opracowywaniu, optymalizacji i prowadzeniu hodowli z wykorzystaniem bioreaktorów. Laboratoria wyposażone są w najwyższej jakości sprzęt umożliwiający przeprowadzenie pełnego etapu produkcji wyjściowego materiału biologicznego zarówno do celów badawczych, jak i wdrożeniowych (upstream produkcji – przygotowanie inokulum, prowadzenie hodowli produkcyjnej, izolacja biomasy, dezintegracja biomasy i izolacja materiału wyjściowego do dalszych prac produkcyjnych).

Zespół dysponuje 3 bioreaktorami firmy New Brunswick /Eppendorf:

  • 1 X BioFlo 310 7,5L + naczynie dodatkowe 7,5 L – sterylizacja w autoklawie, objętość robocza 2 – 5,5 L;
  • 2 X BioFlo 415 14 L – sterylizacja SIP, objętość robocza 4 –10,5 L.

Hodowle mogą być prowadzone do dużych gęstości optycznych HCDC z pełną kontrolą procesu i podziałem na fermentor posiewowy i produkcyjny. Wszystkie bioreaktory posiadają dokumentację walidacyjną i wyposażone są w oprogramowanie BioCommand Track and Trend i BioCommand Batch Control, które umożliwiają pełne monitorowanie procesów hodowlanych.

Pozwala to na śledzenie zmian parametrów, sprawdzanie zadanych wartości, wprowadzanie ustawień alarmowych oraz tworzenie raportów dotyczących danego procesu dla celów optymalizacji i tworzenia pełnych dokumentacji procesów hodowlanych.