Sekcja Inżynierii Genetycznej i Biosyntezy

Oferta badawcza

⇒Klonowanie fragmentów DNA i konstrukcja prokariotycznych szczepów produkcyjnych

⇒Kontrola stabilności szczepów, przygotowanie i prowadzenie Badawczego Banku Komórek (RCB) oraz Podstawowego Banku Komórek (MCB) i Roboczego Banku Komórek (WCB)

⇒Hodowla mikroorganizmów / Upstream produkcji

⇒Oczyszczanie rekombinowanych białek / Downstream produkcji

⇒Liofilizacja

⇒Identyfikacja białek i oznaczanie masy cząsteczkowej

⇒Inżynieria genetyczna

⇒Modelowanie molekularne

⇒Inżynieria białek

⇒Inne usługi

 

Sekcja Inżynierii Genetycznej i Biosyntezy oraz kierownik Sekcji dr hab. Wiesław Świętnicki posiadają wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu projektów krajowych i międzynarodowych oraz w realizacji umów komercyjnych i prac zleconych dla odbiorców krajowych i zagranicznych.


Kierownik 

dr hab. Wiesław Świętnicki

tel. +48 724 266 851; 507 332 706